ĐỀ, mt, ĐA tiết 19 – kt 1 tiết HH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ, mt, ĐA tiết 19 – kt 1 tiết HH 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 14 /10/2011
Ngày dạy: 17/10/2011 – 9A

Tiết 19
KIỂM TRA 1 TIẾT

1. Mục tiêu bài kiểm tra
a. Kiến thức.
– Nắm được các kiến thức cơ bản của chương: Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn trong các tam giác vuông, nhận biết được tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau, ….
b. Kỹ năng.
– Biết vận dụng các hệ thức lượng, tính chất dường phân giác, …vào tìm độ dài các cạnh của tam giác vuông, biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông, ….
c. Thái độ.
– Học sinh làm bài nghiêm túc, trung thực
– Có ý thức trận trọng giá trị lao động qua việc học tập, rèn luyện tư duy cho học sinh.
2. Đề bài.
a. Ma trận đề
Cấp độ

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Vận dụng dấu hiệu nhận biết HCN, hình vuông
Biết vận dụng các hệ thức lượng, tính chất dường phân giác, …vào tìm độ dài các cạnh của tam giác vuông

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1-3c
0,5
5%

1-3b
1,5
15%

2
2
20%

2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn trong các tam giác vuông
Nhận biết được tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau

Biết vận dụng các hệ thức lượng mở rộng vào tìm GTBT

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4–c2
2
20%

1-c1
1
10%

1-c4
1
10%
6
4
40%

3. Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông
Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính chu vi, DT Tg

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1-3a
3,5
35%

1-3c
0,5
5%
2
4
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%

1
1
10%
1
0,5
5%

2
5
50%

2
1,5
15%
10
10
100%

b. Đề kiểm tra
I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả em cho là đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1 (1 điểm): Hệ thức nào sau đây là đúng:
A. sin 500 = cos300
C. cot500 = tan450

B. tan 400 = cot600
D. sin800 = cos 100

Câu 2 (2 điểm): Cho tam giác DEF có = 900 ; đường cao DI.

a) SinE bằng: A. ; B. ; C.

b) TgE bằng: A. ; B. ; C.

c) CosF bằng: A. ; B. ; C.

d) CotgF bằng: A. ; B. ; C.

II. Tự luận:
Câu 3: (6 điểm)
Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 3 cm ; AC = 4 cm.
a) Tính BC , , ?
b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE , CE?
c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AMEN?
Câu 4:(1 điểm)
Biết sin ( = . Tính giá trị của biểu thức: A = 2sin2 ( + 5cos2 (.
3. Đáp án

I.Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
(Mỗi ý của câu 2 đúng được 0,5 điểm, câu 1 đúng được 1 điểm)

Câu
1
2a
2b
2c
2d

Đáp án
D
B
A
B

Hỏi và đáp