DE.MT.DA HOC KI II TU LUAN TOAN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về DE.MT.DA HOC KI II TU LUAN TOAN 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2011 – 2012
Môn: Toán 9
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Mục tiêu
1. Kiến thức: Giúp HS củng cố và thể hiện các kiến thức đã tiếp thu trong học kỳ II.
2. Kỹ năng: Vận dụng tốt các kiến thức vào việc giải bài tập.
3. Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, tính trung thực.
II. Ma trận:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TL
TL
Thấp
Cao

TL
TL

Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

Số câu
Số điểm
-Nhận biết phương trình bậc nhất
-Nhận biết nghiệm của hệ phương trình.

1
2,0 (20%)

1
2

Hàm số y = ax2 (a0).
Phương trình bậc hai một ẩn

Số câu
Số điểm
-Nhận biết nghiệm của phương trình bậc hai.
-Nhận biết tổng và tích qua phương trình
x2 – Sx + P = 0
-Nhận biết điều kiện để phương trình.
-Hiểu và biết áp dụng hệ thức Viet
-Biết tính giá trị biểu thức.
-Biết tìm nghiệm của phương trình.

3
4,0 (40%)

1
2

1
1

1
1

Góc với đường tròn

Số câu
Số điểm
-Nhận biết điều kiện để tứ giác nội tiếp.
-Nhận biết chu vi đường tròn.
–Hiểu và chứng minh tứ giác nội tiếp.
-Hiểu và chứng minh được tam giác đồng dạng, đẳng thức.
-Biết vẽ hình.
-Biết tính diện tích hình quạt, tam giác.
-Biết tính độ dài đoạn thẳng bằng cách đưa về pt bậc hai.

4
4,0 (40%)

1
1

1
1,5

1
1,5

Tổng số câu
Tổng số điểm
3
5,0 (50%)
2,5
2,5 (25%)

2,5 (25%)
7
10,0

TRƯỜNG THCS XUÂN CẨM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2011 – 2012
Môn: Toán 9
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ tên……………………………………………….Lớp : 9………
Đề bài
Bài 1 .(2 điểm). Giải hệ phương trình sau :

Bài 2: (4 điểm) Cho phương trình x2 – 2(m + 3)x + m2 + 3 = 0. (1)
a. Giải phương trình với m = 0
b. Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm là x = 2.
c. Với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt?
Bài 3: (4 điểm) Cho đường tròn (O; R) và điểm S ở ngoài đường tròn sao cho SO = 2R. Vẽ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (O). (A, B: tiếp điểm).
a. Chứng minh tứ giác AOBS nội tiếp.
b. Vẽ cát tuyến SMN (không qua O). Chứng minh: SA2 = SM . SN
.c Biết MN = SA. Tính SM và SN theo R?
Bài làm

III. Đáp án và hướng dẫn chấm:

Đáp án
Biểu điểm

Bài 1
Tacó

Bài 2:
a.
Thay m = 0 vào pt đã cho ta có x2 – 2(0 + 3)x + 02 + 3 = 0
x2 – 2(0 + 3)x + 02 + 3 = 0 x2 – 6x + 3 = 0
Ta có =(- 3)2 -3.1 = 6 =>> 0 => pt có nghiệm
x1= ; x2

b.
Thay x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.