ĐỀ, MT, ĐA ĐỀ TOÁN 9 CẢ NĂM 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ, MT, ĐA ĐỀ TOÁN 9 CẢ NĂM 2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…………………………. KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp: 9C Môn : Hình Học 9 – Thời gian 45 phút

Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ BÀI
Bài 1(2đ): Trong tam giác ABC có AB = 10 cm, = 500, = 300, đường cao AH.
a. Hãy tính độ dài AH?
b. Hãy tính độ dài AC?
Bài 2(3đ): Dựng góc ( biết . Rồi tính độ lớn của góc ( (làm tròn đến độ).
Bài 3(5đ): Cho tam giác ABC; AB = 3 cm ; AC = 4 cm. BC = 5 cm
a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A
b) Giải tam giác vuông ABC?
c) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.
d) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì? Tính diện tích của tứ giác AMEN.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài
Đáp án
Điểm

1
Vẽ hình

AH = AB.sinB =12. sin500
1

1

2

Cách dựng:

0,5

– Chọn một đoạn thẳng làm đơn vị.
– Dựng tam giác vuông OAB có: = 900 ; OA = 2đv ; AB = 5đv.
Có: là góc cần dựng.
1

Chứng minh: Sin = Sin( = =
1

Tính:
0.5

3

Hình vẽ đúng:

1

a ) xét ABC có AB2 + AC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25
BC2 = 52 = 25
Vậy AB2 + AC2 = BC2
Nên ABC vuông tại A ( định lí đảo Py ta go )

0,5

0,5

b) ;

1

c) AE là phân giác góc Â, nên:
0.5

0.5

d) Tứ giác AMNE có: = 900 ( AMNE là hình chữ nhật.
Có đường chéo AE là phân giác ( AMEN là hình vuông;

1

Hỏi và đáp