Đề-matrận-đápán KT CHII SH6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề-matrận-đápán KT CHII SH6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT …………. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………. MÔN: SỐ HỌC 6
( Tiết 68 Tuần 23 theo PPCT)

MA TRẬN
Mức độ
Chuẩn
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dung cao
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Số nguyên âm. Biểu diễn các số nguyên trên trục số.

KT: – Biết các số nguyên âm, tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm.
1

0,25

2

0,5

KN:
– Biết biểu diễn các số nguyên trên trục số.
– Phân biệt được các số nguyên dương, các số nguyên âm và số 0.

1

0,25

Thứ tự trong tập hợp Z. Giá trị tuyệt đối.
KN:
– Tìm và viết được số đối của một số nguyên, giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
– Sắp xếp đúng một dãy các số nguyên theo thứ tự tăng hoặc giảm.

1

0,25
1

1,0

2

1,25

Các phép cộng, trừ, nhân trong tập hợp Z và tính chất của các phép toán.

KN:
– Vận dụng được các quy tắc thực hiện các phép tính, các tính chất của các phép tính trong tính toán.
– Làm được dãy các phép tính với các số nguyên.

5

1,25
3

5,0

1

1,0
9

7,25

Bội và ước của một số nguyên

KT :
– Biết khái niệm bội và ước của một số nguyên.

1

1,0

1

1,0

Tổng

1

0,25
1

0,25
11

8,5
1

1,0
14

10

PHÒNG GD&ĐT ………….. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ………….. MÔN: SỐ HỌC 6
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 68 Tuần 23 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm ) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Cách viết sai là :
A. 6N
B. 6Z 
C. -6N
D. 0Z 

Câu 2. Số liền sau của -6 là :
A. -7
B. -5
C. 6
D. 0

Câu 3. Kết quả của phép tính (-5) + (-11) là :
A. -6
B. -16
C. 16
D. 6

Câu 4. Kết quả của phép tính (-17) + 5 + 8 + 17 là :
A. 13
B. -13
C. 47
D. – 47

Câu 5. Kết quả của phép tính (–28) – (–32) là :
A. 60
B. – 60
C. 4
D. – 4

Câu 6. Kết quả của phép tính (-3) + (-350) + (-7) + 350 là :
A. 4 
B. 10 
C. -10
D. – 4

II. TỰ LUẬN (7 điểm )
Bài 1. (2 điểm) Thực hiện các phép tính :
a) (–15) + (– 40) b) 52 + (–70)

c) (–1075) – (29 – 1075) d) (–5). 8.( –2).3

Bài 2. (1 điểm) Cho các số nguyên : 2; 0; –25; –19
a) Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần
b) Tìm giá trị tuyệt đối của từng số đã cho.

Bài 3. (1.5 điểm) Tìm số nguyên x, biết :
a) –13x = –39 b) 2x – (–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.