Đề-matrận-đápán-ĐS9-Tuần 31 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề-matrận-đápán-ĐS9-Tuần 31, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV
Môn : Đại số 9
Thời gian làm bài 45 phút
Đề gồm có hai phần trắc nghiệm khách quan và tự luận
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Í
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình bậc hai một ẩn
Nhận biết được phương trình bậc hai một ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

1
0,5đ
5%

Hàm số y = ax2
(a 0)
Nhận biết được hệ số a và điểm thuộc đồ thị hàm số

Vẽ được đồ thi hàm số
Tìm được tọa độ giao điểm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

10%

2

30%

4

40%

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Nhận biết giá trị và số nghiệm

Vận dụng công thức nghiệm để chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

10%

1

10%

3

20%

Hệ thức Viet
Nhận biết số nghiệm theo đl

Vận dụng được đ.lí Viet

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

2

30%

3
3,5đ
35%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3 đ
30%

5

70%

11
10
100%

PHÒNG GD&ĐT ……………… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ……………… MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 60 Tuần 31 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I/. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Cho phương trình x2 + 3x + 1 = 0 thì bằng:
A. 13 B. 5 C. 8 D. 10
Câu 2 : Đồ thị của hàm số y = ax2 đi qua điểm A ( 2 ; 1) . Khi đó giá trị của a bằng :
A. 4 B. 1 C . D.
Câu 3: Phương trình x2 – 7x + 6 = 0 có nghiệm là:
A. x1 = 1 ; x2 = 6. B. x1 = 1 ; x2 = – 6. C. x1 = -1 ; x2 = 6 D. x1 = -1 ; x2 = -6
Câu 4: Phương trình nào sau đây vô nghiệm:
A. 4×2 – 5x + 1 = 0 B. 2×2 + x – 1 = 0 C. 3×2 + x + 2 = 0 D. x2 + x – 1 = 0
Câu 5: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn:
A. x2 + 3x = 0 B. 3x + 3 = 0 C. x4 + 2x + 7 = 0 D.
Câu 6: Đồ thị hàm số y= đi qua điểm nào trong các điểm :
A. (0 ; ) B. ( 1; 2 ) C. ( 1; ) D. (0; 0)
II/.TỰ LUẬN: (7điểm)
Bài 1: (3 điểm). Cho x1; x2 là 2 nghiệm của phương trình: x2 – 2x – 3 = 0 .
a) Xác định các hệ số a; b; c.
b) Không giải phương trình hãy tính:
x1 + x2 ; x1 . x2 ; x13 + x23
Bài 2: (3 điểm). Cho hàm số y = – x2 có đồ thị là (P) và hàm số y = x – 2 có đồ thị là (d)
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Xác định toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng phương pháp đại số.
Bài 3: (1 điểm) Cho phương trình : x2 – mx + m – 2 =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.