ĐỀ – MA TRÂN SỐ 6 TIÊT 18 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ – MA TRÂN SỐ 6 TIÊT 18, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRA 1TIẾT

1-MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ
Tên
chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.
Định nghĩa lũy thừa

Vận dụng định nghĩa tính tính lũy thừa

Tính tính lũy thừa ,tìm x

Số câu
Số điểm
tỉ lệ %

1
0.5
5%

1
0.5
5%

2
1,0
10%

2.
Nhân , chia 2 lũy thừa cùng cơ số
Nhận biết được các phép nhân chia các lũy thừa cùng cơ số
Thực hiện được các phép nhân chia các lũy thừa cùng cơ số

Số câu
Số điểm
tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1.0
10%

3.
Tính giá trị biểu thức
Thực hiện được các phép nhân chia các lũy thừa cùng cơ số

Số câu
Số điểm
tỉ lệ %
2
1,0

2
1.0
10%

4
Tập hợp

Đếm đúng sốphần tử của tập hợp sử dụng đúng các kí hiệu

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

2
1,0

2
1,0
10%

5 Tính giá trị biểu thức; giải bài toán đố

Vận dụng được các qui ước về thứ tự thực hiện các phép tính để tính dúng giá trị biểu thức .
Thực hiện được các qui ước về thứ tự thựchiện các phép tính để tính dúng giá trị biểuthức .
Thực hiện các phép tính , tính dúng giá trị biểu thứcnhanh chính xác.

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

1
3.0

1
2,0

1
1,0

3
6.0
60%

TỔNG CỘNG

3
1,5
15%

4
2,0
20%
1
3.0
30%

1
2.0
20%
1
0,5
5%
1
1.0
10%
11
10,0
100%

Câu 1: Tìm số phần tử của tập B biết B = 21 ; 23 ; 25 ; 27 ; …..; 99
– 12A có đúng không? Tại sao?
Câu 2 : Tính giá trị:
a) 53 b) 33 . 36 c) 66 . 6 d) 89 : 84 e) 27 : 27
A . 9 ; B. 27 ; C. 6 ; D. 1
Câu 3 : Số tự nhiên x mà 2x = 16
Câu 4. Thực hiện phép tính:
a) 27. 62 + 27 . 38
b) 7 . 32 – 24 : 23
c) 36 : 180 : [ 50 – (125 – 15 . 7)]
d) 3+4+………. . .……+2002+2003
Câu 5. Một xe ô tô chở được nhiều nhất là 60 khách du lịch. Hỏi phải có ít nhất bao nhiêu xe ô tô cùng loại để chở hết 260 khách du lịch cùng một lúc.
3-ĐÁP ÁN
PHẦN I : Mỗi câu khoanh tròn đúng : 0.5đ
Câu
Dự kiến phương trả lời
Điểm

Câu 1
37 b) Không
1

Câu 2
a) 125 ; b) 39 c) 67 d) 85 e) 1
2

Câu 3
x = 4
1

Câu 4 :
a/ 27. 62 + 27 . 38 = 27.(62 + 38)
= 27 . 100 = 2700
0,5đ
0,5đ

b) 7 . 9 – 24 : 8 = 63 – 3
= 60
0,5đ
0,5đ

c) 36 : { 180 : 30 ]
=36 : 6 = 6
0,5đ
0,5đ

(3 + 2003) + (4 + 2002

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.