DE MA TRAN KT CHUONG I -ds lop 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về DE MA TRAN KT CHUONG I -ds lop 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 8

Cấp độ

Tên
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức
Nhận biết được kết quả phép nhân 1 đơn thức với 1 đa thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5 điểm
5%
1
1 điểm
10%

2
1,5 điểm
15%

7 HĐT đáng nhớ
Nhận biết vế còn lại của một hằng đẳng thức đáng nhớ.

Vận dụng được HĐT để khai triển, rút gọn, tính giá trị của biểu thức.
Vận dụng hằng đẳng thức để chứng minh một bất đẳng thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 điểm
10%

1
0,5 điểm
5%
2
3 điểm
30%

1
1 điểm
10%
6
5,5 điểm
55%

Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức

Hiểu được cách chia một đơn thức cho một đơn thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5 điểm
5%

1
0,5 điểm
5%

Phân tích đa thức thành nhân tử

Hiểu được cách đặt nhân tử chung (dạng đơn giản).
Phân tích được một đa thức thành nhân tử (nhiều phương pháp)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5 điểm
5%

2
2 điểm
20%

3
2,5 điểm
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5 điểm
15%
1
1 điểm
10%
2
1 điểm
10%

1
0,5 điểm
5%
4
5 điểm
50%

1
1 điểm
10%
12
10 điểm
100%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ……………….. MÔN: ĐẠI SỐ 8
ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 21 Tuần 11 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1/ Thực hiện phép nhân x(x + 2) ta được:
A. B. C. 2x + 2 D.
2/ Biểu thức bằng:
A. B. C. D.
3/ Kết quả phép chia bằng:
A. B. C. D.
4/ Phân tích đa thức 7x – 14 thành nhân tử, ta được:
A. B. C. D.
5/ Biểu thức bằng:
A. B. C . D.
6/ Giá trị của thức tại x = 11, y = 1 là:
A. 100 B. 144 C. 120 D. 122

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
1/ 2/
Bài 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
1/ 2/
Bài 3: (2 điểm) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:
tại
Bài 4: (1 điểm) Chứng minh: Với mọi số thực x.

Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM

I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng cho 0.5đ

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
A
B
B
C
D
A

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.