de ma tran dap mot tiet hinh 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de ma tran dap mot tiet hinh 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 9

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Các loại góc của đường tròn, liên hệ giữa cung, dây và
Nhận biết được góc với đường tròn

Vận dụng được quan hệ giữa góc với đường tròn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

1

10%
2
1.5đ
15%

Tứ giác nội tiếp. Đường tròn ngoại tiêp. Đường tròn nội tiếp đa giác đều.
Nhận biết được góc của tứ giác nội tiếp.
Hiểu được cách vận dụng định lí về tứ giác nội tiếp
cách vận dụng dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

1

20%

1

20%

3
4.5đ
45%

Độ dài đường tròn, cung tròn . Diện tích hình tròn , hình quạt tròn .
Nhận biết được các công thức tính

Tính được độ dài đường tròn.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4

20%

1

20%

5

40%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6

30%

1

20%

2

40%

1
1.0
10%
10
10
100%

PHÒNG GD&ĐT ………….. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ………….. MÔN: HÌNH HỌC 9
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 57 Tuần 30 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Giáo viên

I. TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng :
1. Góc nội tiếp chắn cung 1200 có số đo là :
A. 1200 B. 900 C. 300 D. 600
2. Độ dài đường tròn tâm O ; bán kính R được tính bởi công thức.
A. (R2 B. 2 (R C. D. 2 (2R
3. Độ dài cung tròn , tâm O, bán kính R :
A. B. C. D.
4. Diện tích hình tròn tâm O, bán kính R là :
A. (R2 B. (2R C. D.
5. Diện tích của hình quạt tròn cung 1200 của hình tròn có bán kính 3cm là:
A . (cm2 ) ; B . 2(cm2 ) ; C . 3(cm2 ) ; D . 4(cm2 )
6. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có . Vậy số đo là :
A. 1200 B.600 C.900 D. 1800
II. TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
Cho (ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O; 3cm). Vẽ 2 đường cao BE và CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp
b) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp
c) Tính độ dài cung nhỏ AC
d). Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với EF.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………PHÒNG GD&ĐT …………….. HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ………….. MÔN: HÌNH HỌC 9
Đề số:1 (Tiết 57 Tuần 30 theo PPCT)
I Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0.5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
D
B
C
A
A
C

II. Tự luận ( 7 điểm)
Câu
Nội dung trình bày
Điểm

a
(2,5 đ)
Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp

Xét tứ giác AEHF có :
(gt)
(gt)
Do đó :
Vậy tứ giác AEHF nội tiếp được đường tròn (tổng 2 góc đối diện bằng 1800)

Hình 0,5đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

b
(2đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.