Đề-Ma trận-Đáp án kiểm tra chương 2 Đại số 9 Nămhọc 11-12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề-Ma trận-Đáp án kiểm tra chương 2 Đại số 9
Nămhọc 11-12
, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết: 29 Kiểm tra chương II ( 45 phút)
A. Mục tiêu :
-Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương II .
-Kỹ năng : HS thể hiện khả năng tư duy, suy luận, kĩ năng trình bày lời giải bài toán dựa trên kiến thức đã học trong chương II.
– Thái độ: Có thái độ trung thực, tự giác trong quá trình kiểm tra. Thể hiện khả năng của chính mình. Thể hiện thái độ lễ phép, tôn trọng thầy cô giáo.
B. Ma trận đề:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

độ thấp
Cấp độ cao

Định nghĩa,tính chất hàm số bậc nhất.
Nhận biết được hàm số bậc nhất,Biết xác định tham số để hàm số bậc nhất nghịch biến

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2
2
20%

2
2
20%

Đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b

Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất
Tìm được giá trị tham số để đồ thị hàm số đi qua một điểm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
2
20%
1
1
10%

2
3
20%

Vị trí tương đối hai đường thẳng,ba đường thẳng,

Nhận biết hai đường thẳng song song
Xác định giao điểm hai đường thẳng
Tìm được giá trị của tham số để 3 đường thẳng đồng quy

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
1
10%
1
1
10%
1
1
10%
3
3
30%

Hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b

Tìm được phương trình đường thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

2
2
20%

2
2
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
2
2
20%
2
3
30%
4
4
40%
1
1
10%
9
10
100%

C.Đề bài:
Câu 1:( 4 điểm) Cho hàm số y = ( m-1)x + 2
Xác định m để :
a) Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất.
b) Hàm số đã cho đồng biến.
c) Đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 4).
d) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 3x
Câu 2 (4 điểm):
a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy:
(d): y = x – 2
(): y = – 2x + 1
b) Tìm toạ độ giao điểm E của hai đường thẳng (d) và ()
c) Hãy tìm m để đồ thị hàm số y = (m – 2)x + m và hai đường thẳng (d), () đồng qui
Câu 3:( 2 điểm) Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b (a0) trong các trường hợp sau:
a) Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và có hệ số góc bằng – 2
b) Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 và đi qua điểm B(-2; 1)
D.Đáp án – biểu điểm
Câu 1:( 4 điểm mỗi câu đúng 1 điểm) Cho hàm số y = ( m-1)x + 2
a)(1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.