DE, MA TRAN, DAP AN DAI SO 9 TIET 17 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE, MA TRAN, DAP AN DAI SO 9 TIET 17, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD-ĐT HƯỚNG HÓA MA TRẬN KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ LỚP 9
TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Chủ đề 1:
Căn bậc hai và hằng đẳng thức
Chuẩn KT-KN
Phân biệt căn bậc hai và căn bậc hai số học. Biết điều kiện có nghĩa của căn thức bậc hai
Chuẩn KT-KN
Hiểu được hằng đẳng thức
Chuẩn KT-KN
Vận dụng HĐT giải các dạng bài tập rút gọn biểu thức, tìm x.
Chuẩn KT-KN

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:2
1
Số câu:1
0,5
Số câu:1
1
Số câu:
Số câu: 4
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ : 25%

Chủ đề 2:
Các phép tính về căn thức bậc hai và các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
Chuẩn KT-KN
Nhận biết công thức biến đổi đơn giản căn thức bậc hai.Tính toán đơn giản các căn thức bậc hai
Chuẩn KT-KN
Hiểu các công thức nhân chia căn bậc hai, các phép biến đổi đưa thừa số ra (vào) dấu căn, trục căn thức ở mẫu, khử mẫu của biểu thức lấy căn.Tính toán (rút gọn) các biểu thức đơn giản.
Chuẩn KT-KN
Vận dụng phép biến đổi đưa thừa số ra ngoài dấu căn, cộng trừ các căn thức đồng dạng, tìm x
Chuẩn KT-KN

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:2
1
Số câu:4
2,5
Số câu:1
1
Số câu:
Số câu: 7
Số điểm: 4,5
Tỉ lệ : 45%

Chủ đề 3:
Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Chuẩn KT-KN
Chuẩn KT-KN
Chuẩn KT-KN
Vận dụng tổng hợp các phép tính về căn bậc hai, các phép biến đổi đơn giản để rút gọn biểu thức (chứa chữ)
Chuẩn KT-KN
Vận dụng tổng hợp các phép tính về căn bậc hai, các phép biến đổi đơn giản để tính giá trị của biểu thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:

Số câu:
Số câu:1
1
Số câu:2
2
Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ : 30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:4
Số điểm: 2
Tỉ lệ:20%
Số câu: 5
Số điểm: 3
Tỉ lệ:30%
Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ:30%
Số câu:2
Số điểm: 2
Tỉ lệ:20%
Số câu:
Điểm:
Tỉ lệ:100%

PHÒNG GD-ĐT HƯỚNG HÓA KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN MÔN: ĐẠI SỐ – LỚP 9
Thời gian: 45 phút (Kể cả thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh………………………………………………………………………………………………………………………………..Lớp 9/…

ĐIỂM
Nhận xét của thầy cô giáo

Ngày KT:……./…/2016
Ngày trả bài:…../…/2016

Số
Chữ

BÀI LÀM Số tờ: …………………
ĐỀ SỐ 1
Phần I: (3,0 điểm) Trắc nghiệm:
Câu 1: Căn bậc hai của 16 là :
A. 4 và – 4 B. 4 C. 256 D. 256 và – 256
Câu 2: Điều kiện xác định của biểu thức là :
A. ; B. ; C.; D..
Câu 3: Phép so sánh nào sau đây là sai ?
A. 2 >. B. 3 < 2. C. –5 < 4. D. 2 – < 0.
Câu 4: có giá trị bằng:
A. ; B. – ; C. ; D.
Câu 5: Căn bậc ba của là :
A. 2 B. C. -2 D. Không tồn tại
Câu 6. Rút gọn biểu thức với a < 3 ta được:
A. a2(3 – a ) B. a2(a + 3 ) C. a2(a – 3 ) D

Hỏi và đáp