Đê ma trân Đại 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đê ma trân Đại 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS – Chiềng Lương
Kiểm tra giữa Kỳ
Môn: Toán lớp 6
Thời gian làm bài … phút

Điểm Lời phê của thầy giáo

Ma trận đề

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng bậc thấp
Vận dung bậc cao
Tồng
cộng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL

1. nhận biết số phần tử
Câu 1
0,5đ

1 câu
0,5đ

2. Số tự nhiên
Câu 2
0,25đ

Câu10
2,5 đ
2 câu
2,75đ

3. Tích hai lũy thừa
Câu 3
0,5đ

Câu8
2,5đ
2 câu
3,0đ

4. Thương của phép chia hai lũy thừa
Câu 4
0,5đ

1 câu
0,5đ

5. Tính giá trị lũy thừa
Câu 5
0,5đ

1 câu
0,5đ

6. Đoạn thẳng
Câu 6
0,25đ

Câu11
1,0đ

2 câu
1,25đ

7. Tính chất

Câu7
0,5đ
Câu9
1,0đ

2 câu
1,5đ

Tổng câu
Tổng điểm
6 câu
2,5đ

1 câu
0,5đ
1 câu
1,0đ

1 câu
1,0đ

2 câu
5,0đ
10 câu
10điểm

I . phần trắc nghiệm : (3điểm)
Hãy khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu1. – Cho tập hợp A = 0
A. Không phải là tập hợp.
B. Là tập hợp rỗng.
C. Là tập hợp có một phần tử là số 0

– Hãy xét xem số phần tử của tập hợp.
M = 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; …..96
A . Có 61 phần tử
B . Có 44 phần tử
C . Có 57 phần tử

Câu2. Số tự nhiên có :
A . Số nhỏ nhất là 1.
B . Số lớn nhất là 9 999
C . Số nhỏ nhất là số 0 , không có số lớn nhất.
Câu3. – Tích hai luỹ thừa 26 . 26 là .
A. 20 B. 236 C. 212
Câu4. – Thương của hai phép chia hai luỹ thừa 78 : 76 là.
A. 75 B. 74 C. 72
Câu5. Giá trị luỹ thừa 25 là :
A. 10 B. 25 C. 32
Câu 6. Điền vào chỗ (….) trong các phát biểu sau:
– Hình gồm hai điểm …….. và tất cả các điểm nằm giữa……. được gọi là đoạn thẳng PQ. Hai điểm …….. được gọi là hai mút của đoạn thẳng PQ.
– Đoạn thẳng RS là hình gồm …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Câu7. Hãy nối các tính chất và phép tính trong cột A và cột B để được tính chất đúng: VD: 1- E
Cột A
Nối cột A với cột B.
VD:1 – E
Cột B

Tính chất

Phép tính

Cộng
Nhân

1. Giao hoán

A. a + 0 = 0 + a = a

2. Cộng với số 0

B. (a + b) + c = a + (b + c)
(a . b) . c = a . (b . c)

3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.