dê ma tran chuong 2 dai so 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về dê ma tran chuong 2 dai so 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và Tên…………………………………..
Lớp 9….
KIỂM TRA 1 TIẾT
Đại số 9 ĐỀ 1

Điểm

Nhận xét

Câu 1: (3,0đ) Cho hàm số bậc nhất y = -3x + 2
a) Xác định hệ số a, b của hàm số. Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến? vì sao?
b) Xác định điểm M thuộc đồ thị hàm số trên biết hoành độ của nó bằng -1.
c) Cho một ví dụ về hàm số bậc nhất có đồ thị song song với đồ thị của hàm số trên.
Câu 2: (2,0đ) Xác định b của hàm số y = -2x + b trong các trường hợp sau:
a) Đồ thị hàm số đi qua điểm A (1; 2).
b) Đồ thị cắt đường thẳng y = 2 – x tại điểm có tung độ bằng 1.
Câu 3: (5,0đ)
a) Vẽ đồ thị hàm số y = -2x + 2 và y = x + 2 trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.
b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng y = -2x + 2 và y = x + 2 với trục hoành lần lượt là A, B; giao điểm của hai đường thẳng đó là C. Tìm tọa độ các điểm A, B, C. Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -2x + 2 với trục hoành Ox.
c) Tính diện tích tam giác ABC (đơn vị trên các trục tọa độ là centimét).
d) Tính khoảng cách từ các điểm O( 0;0) và D( 0; -2) đến đường thẳng y = x + 2
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và Tên…………………………………..
Lớp 9….
KIỂM TRA 1 TIẾT
Đại số 9 ĐỀ 2

Điểm

Nhận xét

Câu 1: (3,0đ) Cho hàm số bậc nhất y = -2x + 3
a) Xác định hệ số a, b của hàm số. Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến? vì sao?
b) Xác định điểm M thuộc đồ thị hàm số trên biết hoành độ của nó bằng -1.
c) Cho một ví dụ về hàm số bậc nhất có đồ thị song song với đồ thị của hàm số trên.
Câu 2: (2,0đ) Xác định b của hàm số y = -2x + b trong các trường hợp sau:
a) Đồ thị hàm số đi qua điểm A (1; 3).
b) Đồ thị cắt đường thẳng y = 3 – x tại điểm có tung độ bằng 1
Câu 3: (5,0đ)
a) Vẽ đồ thị hàm số y = -2x + 2 và y = x + 2 trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.
b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng y = -2x + 2 và y = x + 2 với trục hoành lần lượt là A, B; giao điểm của hai đường thẳng đó là C. Tìm tọa độ các điểm A, B, C. Tính góc tạo bởi đường thẳng y = x + 2 với trục hoành Ox.
c) Tính diện tích tam giác ABC (đơn vị trên các trục tọa độ là centimét).
d) Tính khoảng cách từ các điểm O( 0;0) và D( 0; -3) đến đường thẳng y = -2x + 2
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và Tên…………………………………..
Lớp 9.2
KIỂM TRA 1 TIẾT
Đại số 9

Điểm

Nhận xét

Câu 1: (3,0đ) Cho hàm số bậc nhất y = -3x + 2
a) Xác định hệ số a, b của hàm số. Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến? vì sao?
b) Xác định điểm M thuộc đồ thị hàm số trên biết hoành độ của nó bằng -1.
c) Viết pt đường thẳng song song đt y = -3x + 2 và đi qua điểm N(1;-1).
Câu 2: (2,0đ) Xác định b của hàm số y = -2x + b trong các trường hợp sau:
a) Đồ thị hàm số đi qua điểm A (1; 2).
b) Đồ thị cắt đường thẳng y = 2 – x tại điểm có tung độ bằng 3.
Câu 3: (5,0đ)
a) Vẽ đồ thị hàm số y = -2x + 4 và y = x + 4 trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.
b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng y = -2x + 4 và y = x + 4 với trục hoành lần lượt là A, B; giao điểm của hai đường thẳng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.