ĐÊ LÝ HK2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐÊ LÝ HK2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ph òng GD&ĐT Đại Lộc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ( Năm học: 2014-2015)

Môn :
VẬT LÝ
Thời gian:
45 phút

Họ và tên :
Đoàn Văn Phối

Đơn vị :
THCS Nguyễn Du

MA TRẬN ĐỀ

Chủ đề kiến thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG
Số câu Đ

KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL

Chủ đề 1:Dòng điện xoay chiều
Câu

C6

1

Đ

0.5

0.5

Chủ đề 2: Thấu kính hội tụ, phân kỳ
Câu

C3
B3
2

Đ

0,5
3.0
3.5

Chủ đề 4: Máy biến thế
Câu

B2
1

Đ

2.0
2,0

Chủ đề 5: Kính lúp
Câu
C4

C1

2

Đ
0.5

0.5

1,0

Chủ đề 6: Mắt cận, mắt lão
Câu
C2

1

Đ
0.5

0.5

Chủ đề 7: Máy ảnh
Câu

B1
1

Đ

2.0
2.0

Chủ đề 8: Màu sắc ánh sáng
Câu

C5

1

Đ

0.5

0.5

Số câu
2
3
4
9

TỔNG
Đ
1
1.5
7.5
10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN VẬT LÝ 9 Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 điểm )
Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )

Câu 1
Kính lúp có số bội giác G = 5x, tiêu cự của kính lúp là:

A
f = 5 cm

B
f = 2,5 cm

C
f = 6 cm

D
f = 8 cm.

Câu 2

Đặc điểm nào ứng với mắt bị tật cận thị

A
Không nhìn được Các vật ở gần như mắt bình thưòng

B
Không nhìn được Mọi vật ở xa như mắt bình thường.

C
Nhìn rõ tất cả các vật ở các khoảng cách khác nhau

D
Chỉ có thể nhìn được Các vật cách mắt chứng 20m.

Câu3

Đặt một sáng cao 4 cm có dạng mũi tên vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ,cách thấu kính 24 cm.Thấu kính có tiêu cự 12 cm. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là :

A
Ảnh ảo, cách thấu kính 24 cm

B
Ảnh ảo, cách thấu kính 48 cm

C
Ảnh thật ,cách thấu kính 48 cm

D
Ảnh thật ,cách thấu kính 24 cm

Câu4

Thấu kính nào dưới đây không thể dùng làm kính lúp?

A
Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm.

B
Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm.

C
Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm

D
Thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10cm.

Câu5

10 Nhìn một mảnh giấy xanh dưới ánh sáng đỏ , ta thấy mảnh giấy có màu :

A
Trắng

B
Đỏ

C
Xanh

D
Đen

Câu6

Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây

A
Luân phiên tăng , giảm

B
Luôn luôn tăng

C
Luôn luôn giảm

D
Luôn luôn không đổi

Phần 2 : TỰ LUẬN ( 7 điểm )

Bài 1 (2đ)

Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm , đặt cách máy 2m . Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2cm . Hãy tính khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.

Bài 2 :(2đ)

Một máy tăng thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 50 000 vòng đặt ở đầu một

Hỏi và đáp