De luyen thi vao lop 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De luyen thi vao lop 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6 NĂM HỌC 2008-2009
HỘI AN MÔN : TOÁN
Thời gian : 60 phút

(Học sinh giỏi làm bài 1, 2, 3, 4 và 5. Học sinh trùng bình và khá làm bài 1, 2, 3 và 4a)
Bài 1:
Vận dụng hợp lý các tính chất giao hoán, kết hợp và phân phối, tính giá trị các biểu thứ sau:
A= 11 x 10 + 89 x 5 + 89 x 3 + 89 x 2
B= 19,08 x 73 + 2,3 x 25 + 19,08 x 27 + 1,7 x 25
C= x – x + x

Bài 2:
Tìm y, biết:
3,5 x ( y – 2,5 ) – 4,75 = 9,25
( + y ) : = –

Bài 3:
Cho biểu thức:
E = 100 + 101 + 102 + … + 998 + 999
a) Tính tổng các số hạng của E.
b) Chứng tỏ biểu thức E chia hết cho 2, 3, 5 và 9.

Bài 4: (Học sinh không cần vẽ hình)
Cho bốn hình tam giác vuông ghép như hình vẽ bên. Biết hai xạnh góc vuông của mỗi tam giác vuông có độ dài là :
AG = BH = CI = DE = 8 cm
GB = HC = ID = EA = 6 cm
Tính diện tích mỗi tam giác vuông.
Tính cạnh hình vuông ABCD.

Bài 5:
Tìm các số tự nhiên ba chữ số dạng abc ( với 1 < a < 9 và 0 < b,c < 9 ), biết rằng:
abc = 5 x bc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.