de luyen on vao 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de luyen on vao 10, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra môn toán Thời gian 150 phút
Bài 1: (2 điểm )
Cho biểu thức
Rút gọn
Tính giá trị của tại
Bài 2: ( 2.5 điểm)
Cho phương trình x là ẩn; là tham số)
Giải phương trình (1) với 3.
Tìm điều kiện của để phương trình (1) có nghiệm.
Định để phương trình (1) có 2 nghiệm x1; x2 thoả mãn
Bài 3: ( 2điểm )
Cho hệ phương trình: với là tham số.
a. Xác định ể hệ có nghiệm duy nhất
b. Khi hệ có nghiệm duy nhất xác định sao cho điểm Mnằm trên đường tròn có tâm là gốc toạ độ O và có bán kính Hệ toạ độ có chia khoảng trên các trục bằng nhau )

Bài 4: ( 2.5 điểm)
Cho (ABC cân tại A nội tiếp (O; R) và một điểm M bất kì trên cung nhỏ AC (M A và M C). Đường thẳng qua B vuông góc với AM cắt tia CM tại D. Chứng minh:
gócAMD bằng gócABC
tam giác BMD cân.
Khi M di chuyển trên cung nhỏ AC thì độ lớn góc BDC không đổi.
Bài 5: (1 điểm)
Cho (ABC nhọn nội tiếp (O: R). Các đường cao AD; BE; CF gặp nhau tại H và cắt (O; R) lần lượt tại A1; B1; C1. Cho biết Xác định dạng của (ABC.

Biểu điểm

Bài 1:
Câu
Nội dung
Điểm

a) 1đ

0.25

0.25

0.25

0.25

b) 1đ
ĐKXĐ:
0.25

thoả mãn ĐKXĐ

0.25

Thay ta có
0.25

Vậy với thì
0.25

Bài 2:
Câu
Nội dung
Điểm

a) 0.75đ
Với 3 ta có phương trình:
0.25

a – b + c = 3 – 4 + 1 = 0

0.25

Vậy 3 thì tâp nghiệm của pt
0.25

b)1đ
Với 0 phương trình (1) là 4x + 1 = 0 có 1 nghiệm
0.25

Với phương trình (1) là phương trình bậc hai một ẩn. Phương trình có nghiệm 0 hay 4 – 0 4
0.5

Kết hợp 2 trường hợp ta được 4
Vậy với 4 thì phương trình (1) có nghiệm.
0.25

0.75đ
Theo câu b với 4; thì phương trình (1) có hai nghiệm.
0.25

Theo Vi-ét ta có

2)

0.25

Giải phương trình (2) ta được 5 hoặc
Hai giá trị này thoả mãn 4;
0.25

Vậy 5 hoặc thì phương trình (1) có 2 nghiệm x1; x2 thoả mãn

Bài 3:
Câu
Nội dung
Điểm

a) 1.5

0.5

hệ có nghiệm duy nhất
0.5

Với ta có
0.5

b) 1.5
điểm Mnằm trên đường tròn có tâm là gốc toạ độ O và có bán kính
0.5

Hỏi và đáp