ĐỀ LUYỆN HSG TOÁN L6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ LUYỆN HSG TOÁN L6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ ÔN LUYỆN HSG TOÁN 6 (P3)
đề số 1
Thời gian làm bài: 120 phút

I. Trắc ngiệm:
Điền dấu x vào ô thích hợp:( 1 điểm)
Câu
Đúng
Sai

a. Số -5bằng –5 + (0.25 điểm)
 
 

b. Số 11bằng (0.25 điểm)
 
 

c. Số -11bằng –11- (0.25 điểm)
 
 

d. Tổng -3+ 2bằng -1 (0.25 điểm)
 
 

      Ii. Tự luận:
Câu 1:Thực hiện các phép tính sau: (4 điểm)
a.
b.
c.
d.
Câu 2: (2 điểm) Một quãng đường AB trong 4 giờ. Giờ đầu đi được quãng đường AB. Giờ thứ 2 đi kém giờ đầu là quãng đường AB, giờ thứ 3 đI kém giờ thứ 2 quãng đường AB. Hỏi giờ thứ tư đi mấy quãng đường AB?
Câu 3: (2 điểm)
a. Vẽ tam giác ABC biết BC = 5 cm; AB = 3cm ;AC = 4cm.
b. Lấy điểm 0 ở trong tam giác ABC nói trên.Vẽ tia A0 cắt BC tại H, tia B0 cắt AC tại I,tia C0 cắt AB tại K. Trong hình đó có có bao nhiêu tam giác.
 Câu 4: (1 điểm)
a. Tìm hai chữ số tận cùng của các số sau: 2100; 71991
b.Tìm bốn chữ số tận cùng của số sau: 51992
——————————————————————————————
đề số 2
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1( 8 điểm )
1. Tìm chữ số tận cùng của các số sau:
a) 571999 b) 931999
2. Cho A= 9999931999 – 5555571997. Chứng minh rằng A chia hết cho 5.
3 . Cho phân số ( a
Bài 2 ( 2,5 điểm)
Tổng số trang của 8 quyển vở loại 1 ; 9 quyển vở loại 2 và 5 quyển vở loại 3 là 1980 trang. Số trang của một quyển vở loại 2 chỉ bằng số trang của 1 quyển vở loại 1. Số trang của 4 quyển vở loại 3 bằng số trang của 3 quyển vở loại 2. Tính số trang của mỗi quyển vở mỗi loại.
Bài 3: (2 Điểm).
Tìm số tự nhiên n và chữ số a biết rằng:
1+ 2+ 3+ …….+ n =
Bài4 ; (2,5 điểm)
a, Cho 6 tia chung gốc. Có bao nhiêu góc trong hình vẽ ? Vì sao.
b, Vậy với n tia chung gốc. Có

Hỏi và đáp