de lt so hoc 6 c1 k can sua – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de lt so hoc 6 c1 k can sua, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS cao thành Bài kiểm tra 1 tiết
Lớp: 6A Môn: Số học
Họ và tên:………………….

Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề bài
I . Phần trắc nghiệm (Khoanh tròn đáp án đúng ) ( 3đ)
Câu 1: Số 90 phân tích ra ra thừa số nguyên tố có kết quả là:
A. 22.32.5 B. 2.32.5 C. 22.3.5 D.2.3.52
Câu 2: BCNN (12,15,60) là:
A. 240 B. 180 C. 60 D. 360
Câu 3. (3;9) = ?
A. 1;3;9 B. 0;1;3 C. 1;3 D. 0;1
Câu 4: dòng sau đây cho ta ba nhiên liên tiếp là:
a; a + 1; a + 2 (a N) B. c; c + 1; c + 3 (c N)
n – 1; n ; n + 1 (n N) D. d + 1; d ; d – 1 (d N)
Câu 5: Chữ số x mà 106 + x là
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 6: Có bao nhiêu số có dạng 7a39515
A. 3 B. 4 C. 5 D.6
II. Tự luận( 7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Tìm x biết:
a, x2 – 72 : 36 = 23 b, 71 +( 26- 3x ):5 =75
Câu 2 (2 điểm): Cho A = 999 : 111 + 35 : 32
Tính giá trị của biểu thức A
Phân tích kết quả trên ra thừa số nguyên tố?
Câu 3: (2 điểm)Nhân ngày sinh nhật của con, mẹ có 40 cái kẹo và 32 cái bánh dự định sẽ chia đều vào các đĩa, mỗi đĩa gồm có cả bánh và kẹo.
a. Có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu đĩa?
b. Mỗi đĩa khi đó có bao nhiêu cái bánh, bao nhiêu cái kẹo?
Câu 4 (1 điểm) Tìm n N sao cho n + 3 n + 1
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.