đề lam sơn thanh hóa – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề lam sơn thanh hóa, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpT CHUYÊN LAM SƠN – THANH HÓA
Năm học 2013 – 2014
Môn thi: Toán (Dành cho tất cả thí sinh)
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1:  Cho biểu thức
.
      1. Rút gọn P.
      2. Tìm giá trị của x để P=3.
Câu 2:  Cho hệ phương trình 
           1. Giải hệ với m=3.
           2. Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn x2−x−y>0.
Câu 3: Giải phương trình 
.
Câu 4: Cho 3 điểm A, B, C phân biệt thẳng hàng và theo thứ tự đó sao cho AB≠BC. Trong một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC dựng các hình vuông ABDE và BCFK. Gọi I là trung điểm của EF, đường thẳng qua I vuông góc với EF cắt các đường thẳng BD và AB lần lượt tại M và N. CMR:
         1. Các tứ giác AEIN và EMDI nội tiếp,
         2. Ba điểm A, I, D thẳng hàng và B, N, E, M, F cùng thuộc 1 đường tròn.
         3. AK, EF, CD đồng quy.
Câu 5:  Cho 3 số thực dương x, y, z thỏa mãn x+y+z=9. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
.

Hỏi và đáp