Đề Kỳ 2 lớp 9 năm học 2016-2017 Đà nẵng – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề Kỳ 2 lớp 9 năm học 2016-2017 Đà nẵng, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2016-2017

MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian: 90 phút (không tính thời gian giao đề)
Bài 1 (2,0 điểm)
Cho hai hàm số và
a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ
b) Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị đó
Bài 2 (2,0 điểm)
a) Giải phương trình
b) Tìm hai số tự nhiên liên tiếp,biết rằng tổng của chúng bằng 4033
Bài 3 (2,5 điểm)
Cho phương trình (với m là tham số)
a) Giải phương trình khi m = 1
b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm
c) Trong trường hợp phươn trình có nghiệm, gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình, tìm tất cả các giá trị của m sao cho
Bài 4 (3,5 điểm)
Cho đường tròn tâm O bán kính R, dây AB bằng R. Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa cung nhỏ và cung lớn AB. Trên cung nhỏ AN lấy điểm C, trên cung nhỏ BN lấy điểm D. Dây MC cắt dây AB tại E và dây MD cắt dây AB tại F.
a) Chứng minh rằng hai tam giác AEM và CAM đồng dạng
b) Chứng minh tứ giác CEFD nội tiếp được trong đường tròn
c) Gọi P là điểm đối xứng của B qua O. Tính diện tích tam giác OMP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.