Đề KY 1 tiết kỳ 1 lớp 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề KY 1 tiết kỳ 1 lớp 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Tên: …………………………………
Lớp: 8A
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Toán

Điểm
Lời phê của thầy giáo

Câu 1: (2đ)
a) Phát biểu định lí tổng bốn góc trong một tứ giác.
b) Cho tứ giác ABCD, biết , . Số đo góc C gấp đôi góc A. Tính số đo góc D.
Câu 2: (3đ)
a) Phát biểu định nghĩa, tính chất đường trung bình của tam giác.
b) Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm AB, E là trung điểm của cạnh AC. Tính độ dài cạnh BC biết DE = 4 cm.
Câu 3: (2đ)
Nêu các dấu hiệu nhận biết hình bình hành.
Câu 4: (3đ)
Cho tam giác ABC. Gọi AM là đường trung tuyến ứng với cạnh BC. Cho điểm D đối xứng với A qua điểm M.
a) Chứng minh rằng tứ giác ABDC là hình bình hành.
b) Để tứ giác ABDC là hình chữ nhật phải cần thêm điều kiện gì với tam giác ABC.
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp