đề ktra số học 6 (t68) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề ktra số học 6 (t68), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên : ……………………………. KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp : 6 MÔN : Số học 6
Ngày kiểm tra ………………………. Ngày trả bài ………………………………….

Điểm
Lời phê của cô giáo

ĐỀ A
Trắc nghiệm khách quan : ( 2 điểm )
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng
Câu 1: Số ước của -8 là
A. 2 B. 4 C. 8 D. 9
Câu 2: Cho a = 2 , b = -3. Giá trị của ab2 bằng :
A. 12 B. 18 C. -12 D. -18
Câu 3: Chọn câu sai trong các phát biểu sau:
Tổng hai số nguyên dương là số nguyên dương
Tổng hai số nguyên âm là số nguyên âm
Hai số đối nhau có tổng bằng 0
Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là số nguyên âm
Câu 4: Giá trị của bằng
A. 15 B. -15 C. >0 D. < 0
B. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: Thực hiện phép tính : (2điểm )
a) (- 25).8.(-4).125.(-7) = b) (-125).73 + 27.(-125) =

Câu 2: Tìm xZ , biết : (2điểm )
a) x + 10 = -14 b) 5x – 12 = 48

Câu 3: Liệt kê và tính tổng các số nguyên x biết -5 x < 3 (2điểm )

Câu 4: (2điểm )
Tìm tất cả các ước của 8

Tìm 5 bội của -11 biết rằng các bội đó lớn hơn -50 và nhỏ hơn 50

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.