ĐỀ KTRA SỐ 6 TIẾT 97 CÓ MA TRẬN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ KTRA SỐ 6 TIẾT 97 CÓ MA TRẬN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm tra số 6 ( tiết97)
Năm học 2010-2011
II. Ma trận đề
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Tnkq
tl
Tnkq
tl
Tnkq
tl

Phân số bằng nhau Tính chất cơ bản của phân số
1
0.5

2
1,0

2
1,0

Số đối- Số nghịch đảo

1

Rút gọn phân số, quy đồng mẫu, so sánh phân số

1
0,25

2
1,0
1
1,0
4
2,25

Các phép tính về phân số
1
0,25

2
2,0

2
3,0
5
5,25

Hỗn số, số thập phân, phần trăm.
1
0,25

1
0,25

1
1,0
3
1,5

Tổng
2
0,5

2
0,5
2
2,0
4
2,0
4
5,0
14
10,0

II. Đề kiểm tra
I. Phần trắc nghiệm(4.5 điểm)
Câu1: Số đối của phân số là
A. B. C. D.
Câu2: Số nghịch đảo của phân số là
A. B. C. D.
Câu3: số 5,7 được viết dưới dạng phân số thập phân là
A. B. C. D.
Câu4: Phân số nào bằng phấn số là
A. B. C. D.
Câu5: So sánh hai phân số và ta được kết quả
A. > B.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.