De KTra DSo Chuong IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về De KTra DSo Chuong IV, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS………………………………
Họ và tên HS:……………………………………………………
Lớp 9A
Thứ ngày tháng 04 năm 2015
KIỂM TRA VIẾT ĐẠI SỐ – CHƯƠNG IV
Thời gian làm bài: 45 phút
ĐIỂM

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) ( Từ câu một đến câu mười, hãy chọn phương án đúng rồi điền vào bảng dưới đây:
CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án

Câu 1: Phương trình x2 2x + m = 0 (ẩn x) ; có nghiệm kép với giá trị của tham số m là:
A . m = 1 B . m = 1 C . m = 4 D . m = 0
Câu 2: Phương trình x2 + 6x + m = 0 (ẩn x); có hai nghiệm phân biệt với giá trị của m thõa điều kiện:
A . m >9 B . m < 9 C . m ≥ 9 D . m ≤ 9
Câu 3: Phương trình x(x + 2009) = 2010 có tập hợp nghiệm là:
A . B . C . D .
Câu 4: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số:
A . y = 3×2 B . y = 2×2 C . y = 3×2 D . y = 2×2
Câu 5: Trong cùng một hệ tọa độ Oxy, đồ thị (P) của hàm số y = x2 luôn
cắt đồ thị (d) của hàm số nào dưới đây:
A . y = 5x + 3 B . y = x1 C . y x1 D . y = 2x 1
Câu 6: Phương trình x2 123x 124 = 0 tương đương với phương trình nào dưới đây:
A . x123124 = 0 ; B . x4123x2124 = 0 ; C . D . x(2×123) = x2 + 124
Câu 7: Nếu thì x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình:
A . x2 + 2x 1 = 0 B . x2 2x 2 = 0 C . x2 2x 1 = 0 D . x2 + 2x 2 = 0
Câu 8: Nếu u + v = 5 và u.v = 24 thì u và v là nghiệm của phương trình:
A . x2 + 5x 24 = 0 B . x2 5x + 24 = 0 C . x2 5x 24 = 0 D . 2×2 5x 24 = 0
Câu 9: Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (ẩn x) có a.c < 0 thì phương trình đã cho:
A . Vô nghiệm. B . Có nghiệm kép. C . Có hai nghiệm cùng dấu. D. Có hai nghiệm trái dấu.
Câu 10: Biết phương trình x2 + mx 3 = 0 (ẩn x) có nghiệm x1 = 3 thì nghiệm kia là:
A . x2 = 3 B . x2 = 2 C . x2 = 1 D . x2 =
B- PHẦN TỰ LUẬN: Câu 11. (1,5 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số y =
∙ Bảng một số giá trị tương ứng giữa x và y: ∙ Vẽ đồ thị nhờ bảng giá trị tương ứng:

∙ Nhận xét qua việc vẽ đồ thị:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 12. (1 điểm) Giải phương trình sau (bằng cách biến đổi về phương trình bậc hai rồi dùng công thức nghiệm):

Câu 13. (2 điểm) ∙ Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
Hai vòi cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 6 giờ 40 phút đầy bể. Nếu để từng vòi chảy riêng cho đến khi đầy bể thì thời gian để vòi thứ I chảy đầy bể ít hơn thời gian để vòi thứ II chảy đầy bể là 3 giờ. Tìm thời gian để mỗi vòi chảy riêng đầy bể ? Giả thiết năng suất của mỗi vòi luôn ổn định
▶ Giải. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 14. (0,5 điểm) Em hãy đặt một bài toán thực tế (có thể thuộc dạng chuyển động) sao cho để giải bài toán này (bằng cách lập phương trình) ta quy về giải phương trình sau:

▶ Bài.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.