de ktra ds 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về de ktra ds 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường : THCS Bình Hòa
Họ và Tên:……………………………
Lớp:…..
Kiểm Tra 45’
Câu 1: Thực hiện phép tính: 4đ
(3x + 5y)2
(2x – 3y).(2x + 3y)
(35x4y3 – 14x3y3 + 21x2y4) : 7x2y2
2x.( x2 – 2x – 3) – (2x – 4)2
Câu 2: Phân tích đa thức thành nhân tử: 4đ
x(x – 4) + 7y(x – 4)
16×2 – 4y2
x2 + 4x + 4 – 9y2
3×2 – 3xy – 2x + 2y
Câu 3: Chia hai đa thức cho nhau: 2đ
(x4 – x3 + 6×2 – x + 5) : (x2 – x + 5)
(2×5 + x2 + 3x -5×3 – 1) : (x2 – 1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.