ĐE KTRA DS 6 TIÊT 14 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐE KTRA DS 6 TIÊT 14, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Đại Số 6
(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề )
Ngày kiểm tra…………………… Ngày trả bài………………………
Điểm
Lời nhận xét của thầy giáo

Đề ra.
Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1. Khoanh tròn vào đáp án mà em chọn đúng :
Tập hợp có số phần tử là:
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 2. Chọn câu sai:
Cho tập hợp A =. Các phần tử của A là :
A. A = B. A = C. A = D. A =
Câu 3. Điền dấu “x” vào ô thích hợp

Câu
Đúng
Sai

62.67 = 614
72.73 = 75
55:5 = 54
95:9 = 95
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

II. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1 : ( 3 điểm ) Thực hiên phép tính (bằng cách hợp lí nếu có ) :
a) 125 + 70 + 375 +230 b) 62: 4.3 +2. 52 c) 150 :
Bài 2 : ( 3 điểm ) Tìm x N biết :
a) 6x – 5 = 31 b) 14. (x – 5 ) = 28
Bài 3 : ( 1 điểm ) Cho
Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử .
Tính tổng các phần tử của A.

BÀI LÀM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.