Đề KTra CII ĐS8 (Hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề KTra CII ĐS8 (Hay), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH
Họ Và Tên HS:…………………………………….
Lớp :…………………………..
BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ 2
Môn: ĐẠI SỐ – Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút. Ngày ktra: / / 2009

ĐIỂM
Lời phê của Giáo viên

A/ TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm)
Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của các câu sau:
Câu 1: Điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định là:
A. x ( 0 và x ( 1 B. x ( ( 1 C. x ( 0 và x ( ( 1 D. x ( 0 và x ( – 1
Câu 2: Phân thức đối của phân thức là:
A. B. C. D.
Câu 3: Phân thức nghịch đảo của phân thức là:
A. x – 2 B. x + 2 C. D.
Câu 4: Cho biểu thức: . A bằng:
A. 2x – 1 B. 2x + 1 C. 3x D. – 3x
Câu 5: Kết quả rút gọn phân thức là:
A. –1 B. 2x C. D.
Câu 6: Mẫu thức chung của các phân thức: là:
A. 9x2y4 B. 36x3y4 C. 36x5y4 D.36x5y9
Câu 7 : Kết quả phép tính: là:
A. B. C. D.
Câu 8 : Kết quả phép tính: là:
A. 1 B. C. D.
B/TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Bài 2: (2.0 điểm): Rút gọn các phân thức sau:
a) b)
Bài 4: ( 3.0 điểm) Cho biểu thức A =
Tìm điều kiện xác định của A
Rút gọn biểu thức A.
Tính giá trị của A khi x = -2.
Tìm để A có giá trị nguyên.
Bài 5: (1.0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = 5x – x2
Bài làm

Hỏi và đáp