DE KTRA CHUONG II DAI SO 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về DE KTRA CHUONG II DAI SO 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II .
MÔN : ĐẠI SỐ 7 – NĂM HỌC : 2011 – 2012 .

CHỦ ĐỀ

NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG

VẬN DỤNG THẤP
VẬN DỤNG CAO

Rút gọn phân thức

Nắm được quy tắc đổi dấu khi rút gọn phân thức .

Số câu 1
Số điểm 2 Tỉ lệ 20 %
1
2

1
2 điểm=20%

Các phép tính về phân thức

Rút gọn phân thức
Vận dụng các phép tính về phân thức để rút gọn phân thức .

Số câu 2
Số điểm 4 Tỉ lệ 40 %

1
2
1
3

2
5điểm=50%

Giá trị của phân thức
Biết cách tìm điều kiện xác định của phân thức .
Tính giá trị của phân thức tại các giá trị của biến và tính giá trị của biến khi biết giá trị của phân thức .

Số câu 2
Số điểm 4 Tỉ lệ 40 %
1
1
2
2

3
3điểm=30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
2
3
30 %
3
4
40 %
1
3
30 %

6
10 điểm

TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG II. MÔN : ĐẠI SỐ 7
NĂM HỌC : 2013 – 2014 .
Lớp: …………………………….
Điểm
Lời phê của GV

Họ và tên:……………………………………
…………………………………………………….

CÂU 1 : ( 2 điểm ) Cho biết y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận .Điền vào chỗ trống trong bảng sau :
x
-3
2
1
-2
3

y

-6

CÂU 2 : ( 3 điểm ) 8 công nhân xây xong một ngôi nhà trong thời gian 30 ngày . Hỏi 12 công nhân xây xong ngôi nhà đó trong bao lâu ? ( năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau ) .
CÂU 3 : ( 5 điểm ) Cho hình vẽ sau :
Viết tọa độ của các điểm A ; B ; C ; D .
Xác định hàm số có đồ thị là đường thẳng OA .
Trong các điểm sau : M ( -2 ; 3 ) ;
N ( 2 ; -3 ) P ( – 2 ; – 3 ) ; Q ( 2 ; 3 ) điểm nào nằm trên đồ thị ? điểm nào không nằm trên đồ thị ? Vì sao ?

— HẾT—
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN : ĐẠI SỐ 7
NĂM HỌC 2011- 2012
CÂU
ĐÁP ÁN
THANG ĐIỂM

Câu 1

2

1

1

Câu 2 .

3

0,5

0,5

0,5

0,5

CÂU 3

M =
5

Phân thức có nghĩa khi

0,5

0,5

b) Rút gọn M . Ta có : M =
2

c) Khi x = . Ta có :
1

d) Khi M = 1 . Ta có :
1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.