ĐỀ KTRA CHƯƠNG I- ĐẠI SỐ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ KTRA CHƯƠNG I- ĐẠI SỐ, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Phong Vân
Họ và tên :……………………. Lớp 7…….
KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Toán 7 ( 45 phút )

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

ĐỀ BÀI.
A/ Trắc nghiệm(3đ): Hãy khoanh tròn phương án trả lời đúng
Câu1 : Thì giá trị của x là
A. x = 4 B. x = 10 và x = 4 C. x = 10 D. x = 10 và x = – 4
Câu2 : Thì x có giá trị là :
A. x = 3 B. x = 9 C. x = 81 D. x = – 81
Câu3 : Cho biết và x – y = 15 Thì giá trị ( x ; y ) là
A. (25; 10) B. (- 25 ; – 10) C. (25 ; -10) D. (-25 ; 10)
Câu 4 : Trong các công thức sau, công thức nào sai ?
A. xm.xn= xm+n B. xm:ym= (x:y)m C. (xm)n = xm.n D. xm.ym = x.ym
Câu5 : Kết quả của phép tính -là :
A. B. C. D.
Câu6 : Kết quả của biểu thức là :
A. B. C. D.
B/ TỰ LUẬN ( 7 đ )
Câu 1 (3đ): Tìm x, biết.
a) b) c)
Câu 2( 1đ ):Tính nhanh.
a/
b/
Câu 3 (2đ): Tỉ số sản phẩm làm được của hai công nhân là 0,9. Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm . Biết rằng người thứ nhất làm nhiều hơn người thứ hai là 120 sản phẩm
Câu 4(1đ) : Tìm giá trị của x để biểu thức A =
Bài làm

Trường THCS Phong Vân
Họ và tên :……………………. Lớp 7…….
KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Toán 7 ( 45 phút )

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

ĐỀ BÀI.
A/ Trắc nghiệm(3đ): Hãy khoanh tròn phương án trả lời đúng
Câu1 : Kết quả của biểu thức là :
A. B. C. D.
Câu2 : Thì x có giá trị là :
A. x = 14 B. x = – 49 C. x = -14 D. x = 49
Câu3 : Cho biết và x + y = 35 Thì giá trị ( x ; y ) là
A. (-25; 10) B. (- 25 ; – 10) C. (25 ; -10) D. (25 ; 10)
Câu 4 : Trong các công thức sau, công thức nào sai ?
A. xm.xn= xm+n B. xm.ym = x.ym C. (xm)n = xm.n D. xm: ym= (x:y)m
Câu5 : Kết quả của phép tính -là :
A. B. C. D.
Câu6 : Thì giá trị của x là
A. x = 10 B. x = 10 và x = – 4 C. x = 4 D. x = 10 và x = 4
B/ TỰ LUẬN ( 7 đ )
Câu 1 (3đ): Tìm x, biết.
a) b) c)
Câu 2( 1đ ):Tính nhanh.
a/
b/
Câu 3 (2đ): Tỉ số sản phẩm làm được của hai công nhân là 0,8. Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm . Biết rằng người thứ nhất làm nhiều hơn người thứ hai là 120 sản phẩm
Câu 4(1đ) : Tìm giá trị của x để biểu thức A =
Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.