đề ktra chương 1đại 7.www – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề ktra chương 1đại 7.www, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hồ Quang Cảnh

Lớp: …………………………
Tên: …………………………
Kiểm tra 1 tiết đại 7 chương I HKI (2012-2013)
Thời gian: 45 phút ( Đề A )

Điểm
Lời phê của giáo viên

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm ) – Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Tính 53. 52 =
A/ 55 B/ 56 C/ 255 D/ 256
Câu 2: Tính =
A/ B/ C/ D/
Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống [(- 0,2 )6 ]5 = (
A/ 11 B/ 30 C/ 56 D/ 65
Câu 4: Kết quả nào sai?
A/ 0N B/ C/ D/
Câu 5: thì x bằng:
A/ 11 B/ – 11 C/ 11 D/ Cả A, B, C đều sai.
Câu 6: thì t bằng:
A/ 16 B/ 16 C/ 8 D/ 8
Câu 7: (Với x N). Giá trị của x là:
A. 3 B. 9 C. 16 D.
Câu 8: Nếu thì giá trị của x là:
A. 1 B. 3 C. 6 D. 9

Trường THCS Hồ Quang Cảnh

Lớp: …………………………
Tên: …………………………
Kiểm tra 1 tiết đại 7 chương I HKI (2012-2013)
Thời gian: 45 phút ( Đề A )

Điểm
Lời phê của giáo viên

B/ PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1: Tính: (3đ)
a) b) c)
Bài 2: (2 đ) Tìm x, biết:
a) b)
Bài 3: (2đ)
Tìm x, y, z biết và x + y + z = -70
Cho a, b, c, d , từ tỉ lệ thức hãy suy ra tỉ lệ thức
Bài 4: (1đ) So sánh: 925 và 440.
————-*————-
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ LỚP 7 ĐỀ A
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
A
B
B
D
C
A
A
B

B/ PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1 (3 điểm): Tính:
a/

( 1 đ )
b/
( 1đ )
c/
= 0,6. –
= ( 1đ )

Bài 2 (2 điểm): Tìm x, biết:
a/ (0,5đ)
( 1đ )
b/

(1đ)
Vậy x = 11 hoặc x = – 4

Bài 3 (2 điểm):
a) Tìm x, y, z biết và x + y + z = -70
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: (1đ)
Nên: x = -14; y = – 21 ; z = – 35
b) Đặt = k thì a = b.k; c = d.k
Ta có: (1)
(2) (1đ)
Từ (1) và (2) suy ra:
Bài 4 (1 điểm): So sánh: 925 và 440.
Ta có: 925 = 350 = 24310
440 = (44)10 = 25610.
Nên 925 < 440.

Trường THCS Hồ Quang Cảnh

Lớp: …………………………
Tên: …………………………
Kiểm tra 1 tiết đại 7 chương I HKI (2012-2013)
Thời gian: 45 phút ( Đề B )

Điểm
Lời phê của giáo viên

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm ) – Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: thì t bằng:
A/ 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.