ĐỀ KTRA CHƯƠNG 1 ĐS8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ KTRA CHƯƠNG 1 ĐS8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 8 NĂM HỌC : 2011- 2012

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Nhân đa thức

Hiểu được quy tắc nhân đơn thức với đa thức
Vận dụng được quy tắc nhân đa thức với đa thức để thực hiện phép nhân hai đa thức

Số câu 2
Số điểm 1,5
Tỉ lệ 15%

1(Câu 1a)
0,75 (50%)
1(Câu 1b)
0,75(50%)

2
1,5 điểm=15%

2.Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

Nhớ và viết được công thức hằng đẳng thức

Vận dụng được các hằng đẳng thức để khai triển lũy thừa, tính nhanh khi thực hiện phép nhân, rút gọn các biểu thức đơn giản
Vận dụng được hằng đẳng thức để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của biểu thức

Số câu
Số điểm 3,0
Tỉ lệ 30%
2(Câu2a,b )
1,0 ( 33,3 %)

2 (Câu 3a,b )
1,0( 33,3 %)
1(Câu 7b )
1,0( 33,4 %)
5
3,0 điểm=30%

3. Phân tích đa thức thành nhân tử

Hiểu được phương pháp phân tích cơ bản
( đặt nhân tử chung và hằng đẳng thức)
Vận dụng được các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để phân tích đa thức, tìm x

Số câu
Số điểm 3,5
Tỉ lệ 35%

1(Câu 4a )
0,75(21,4%)
3(Câu 4b,c ; Câu 5 )
2,75(78,6%)

4
3,5 điểm=35%

4. Chia đa thức .

Hiểu được quy tắc chia hai đơn thức(trường hợp chia hết chia hết của hai đơn thức
Vận dụng được quy tắc chia đa thức cho đơn thức, chia hai đa đa thức một biến đã sắp xếp để thực hiện phép chia

Số câu
Số điểm 2,0
Tỉ lệ 20%

1(Câu 6a )
0,5( 25 %)
2(Câu 6b;Câu 7a )
1,5( 75 %)

3
2,5điểm=25%

Tổng số câu 14
Tổngsố điểm 10,0
2
1,0 10%
2
2,0 20 %
10
7,0 70%
14
10 điểm

Trường THCS Phước Cát 1
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 8 (2011 – 2012)
THỜI GIAN: 45 PHÚT

Câu 1 (1,5đ) Làm tính nhân:
a) 2×2 .( 3x – 5×3) b) (x + 3).( x2 – 6x +9)

Câu 2 (1,0đ) Viết công thức tổng quát của hằng đẳng thức:
a) Bình phương của một tổng.
b) Lập phương của một tổng.
Câu 3 (1,0đ)
Khai triển lũy thừa: ( 2x + 3)2
Tính nhanh: 1172 + 172 – 34.117

Câu 4 (2,5đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
3×3 + 6×2 +3x
8 – 27×3
c) x2 – 6x – 4y2 + 9

Câu 5 (1,0đ) Tìm x, biết: x3 – 25x = 0

Câu 6 (1,25đ) Làm tính chia:
6x2y : 3xy
(12×6 – 3×3 + 4×2) : 6×2

Câu 7(1,5đ)
a/ Tìm a để đa thức (x3 + 3×2 + 5x + a) chia hết cho đa thức (x + 3)
b/ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức N = 4x – x2 .
…Hết …
Giáo viên bộ môn: Đặng Quang Định

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 8 (2011 -2012)

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1 (1,5đ): Làm tính nhân:
a) 2×2 .( 3x – 5×3) b) (x + 3).( x2 – 6x +9)

a) 2×2 .( 3x – 5×3) = 6×2 – 10×5
b) (x + 3).( x2 – 6x +9)
= x.( x2 – 6x +9) +3.( x2 – 6x +9)
= x3 – 6×2 +9x +3×2 – 18 x – 27
= x3 – 3×2 – 9 x – 27
0,75đ

0,25đ
0,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.