Đề Ktra 45′ hình học 2011, đáp án ma trận đầy đủ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề Ktra 45′ hình học 2011, đáp án ma trận đầy đủ, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 9

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. 1 số hệ thức về cạnh và đường cao trong TGV
Nhận biết được các hệ thức qua hình vẽ
Hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác vuông
Vân dụng các hệ thức tính toán các yếu tố còn thiếu trong TGV

3câu
3 điểm
30%

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1câu
1 điểm
1câu
1 điểm
1câu
1điểm

2.Tỷ số lượng giác của góc nhọn

Hiểu mối liên hệ giữa các tỷ số của các góc phụ nhau, các công thức liên quan
Tính tỷ số lượng giác của góc nhọn, suy ra góc khi biết một TSLG của nó

3 câu
5 điểm=50%

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1 câu
2 điểm
2 điểm
3 điểm

3.Các hệ thức giữa cạnh và góc trong TGV, giải TGV.

Giải được tam giác vuông và vận dụng các kiến thức về đường cao, trung tuyến của tam giác vuông , tính diện tích.

2 câu
2 điểm=20%

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1câu
1,5 điểm
1 câu
0,5 điểm

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1 câu
1 điểm
10%
2 câu
3 điểm
30%
4 câu
5,5 điểm
55%
1 câu
0,5 điểm
5%
8 câu
10 điểm

Trường THCS Nguyễn Trãi Ngày ……..tháng ……..năm 2011
Họ và tên : ………………………………… Đề Kiểm Tra 45’
Lớp : Môn : Hình học 9
Điểm
Lời phê của thầy ( cô) giáo
số tờ
duyệt

Tổ trưởng
Ban giám hiệu

A. Lý thuyết : ( 2 đ)
Cho hình vẽ sau

Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B.
B. Tự luận : ( 8 đ)
Bài 1: (3 đ)
a) Tìm x trên hình vẽ sau

b) Cho , AC= 5cm. Tính AB

c) Tìm x, y trên hình vẽ

Bài 2:(2 đ) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH. Biết AH= 4, BH = 3. Tính tanB và số đo góc C (làm tròn đến phút ).
Bài 3 : ( 1 đ) Tính :
Bài 4: (1,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A có
a) Giải tam giác vuông ABC.
b) Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của tam giác ABC. Tính diện tích tam giác AHM.
Bài 5 : ( 0,5 đ) Cho hình chữ nhật ABCD. Từ D hạ đường vuông góc với AC, cắt AC ở H. Biết rằng AB= 13 cm; DH = 5 cm. Tính độ dài BD.
Bài làm

Đáp án Hình học 9 Chương I
A. Lý thuyết : ( 2 đ)
Cho hình vẽ sau

Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B.
Tính đúng mỗi tỉ số lượng giác được 0,5 điểm

B. Tự luận : ( 8 đ)
Bài 1: (3 đ) mỗi câu đúng 1 điểm
a) Tìm x trên hình vẽ sau

x2 = 4.9 =>x = 6

b) Cho , AC= 5cm. Tính AB

4,2 cm

c) Tìm x, y trên hình vẽ

Ta có : 62 = 3.x =>x = 36 : 3 = 12
Áp dụng định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.