de ktra 45 hh7-c1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về de ktra 45 hh7-c1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trương THCS Long Kiến
Lớp: 7A……
Họ tên:……………………………………………
KIỂM TRA CHƯƠNG 1
MÔN: HÌNH HỌC 7
THỜI GIAN: 45’

A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng .
1/ Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu
xy vuông góc với AB.
xy vuông góc với AB tại A hoặc tại B.
xy đi qua trung điểm của AB.
xy vuông góc với AB và đi qua trung điểm của AB.
2/ Chọn phát biểu đúng
Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc nhau.
Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì cắt nhau.
Hai đường thẳng cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.
Hai đường thẳng cắt nhau thì đường thẳng này là trung trực của đường thẳng kia.
3/ Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d,
có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.
có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.
có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
4/ Đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại M, ta có:
a) đối đỉnh đối đỉnh x 2 y’
b) đối đỉnh đối đỉnh 1 3 M
c) đối đỉnh đối đỉnh 4
d) đối đỉnh đối đỉnh y x’
5/ Chọn phát biểu đúng:
a) Hai góc có chung đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh.
b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
c) Hai góc so le trong thì bằng nhau.
d) Hai góc so le trong bằng nhau thi hai góc đồng vị bằng nhau.
6/ Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có ít nhất 1 điểm chung.
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau và không trùng nhau
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau.

B. TỰ LUẬN: ( 7 đ)
Bài 1(1,5đ): Vẽ hình theo trình tự sau: …………………………………………………………………………
– Góc xOy có số đo 600, điểm A nằm trong xÔy. …………………………………………………………………………
– Đường thẳng m qua A, vuông góc với Ox. …………………………………………………………………………
– Đường thẳng n qua A, song song với Oy. …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Bài 3(2đ): Nêu định lí diễn đạt hình vẽ sau và ghi giả thiết, kết luận của các định lí đó. (Học sinh chỉ cần nêu 1 định lí mà em cho là đúng)
c a A b B

Bài 4(3,5đ) Cho hình vẽ, biết Ax// By, xÂB = 1200, Bz = 1200. A x
Tính số đo Ay?
Các cặp đường thẳng nào song song với nhau ? vì sao?
y B

z C

Đáp án: x
Bài 1:mỗi câu đúng 0,5đ m

Bài 2:mỗi bước vẽ đúng và chính xác (0,5đ)
n A

O y

Bài 3: Học sinh nêu được 1 trong 2 đlí sau vẫn trọn số điểm
*đl: một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra cặp góc so le trong bằng nhau. (1,0đ)
Gt a//b
a cắt c tại A, b cắt c tại B (1,0đ)
Kl Â
*đl:một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song. (1,0đ)

Gt a,b phân biệt
a cắt c tại A, b cắt c tại B (1,0đ)
Â
Kl a//b

Bài 4: ghi gt, kl đúng 0,5đ
a)vì Ax//By nên: ( 0,5đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.