de kthk1-toan 8-2009 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về de kthk1-toan 8-2009, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu1: Thực hiện phép tính :
a, 3(x- 2) =
b, (2x-3)(3x +1) =
c,

Bài 3 : ân thức
a, điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?
b,gọn phân thức .
c,Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng -1

Hỏi và đáp