đề kthk1 toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề kthk1 toán 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 19 Ngày soạn:02 / 12 / 2012
Tiết 31 +39
KIỂM TRA HỌC KỲ I
( Phần Đại số và Hình học)
Ma trận:

Mức độ
Chuẩn
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Tên
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
KT:Khái niện số hữu tỉ,luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
1

1,0

2

1,0

3

2,0
6

4,0

KN :Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q

2. Đại lượng tỉ lệ thuận
KT:Biết tính chất đại lượng tỉ lệ thuận
KN :Giải được bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận

1

2,0

1

2,0

3. Hàm số,
KT: Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số

1

1,0

1

1,0

4. Hai đường thẳng song song
Biết quan hệ giữa hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc hoặc cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song
1

1

1

0,5

2

1,5

4.Hai tam giác bằng nhau
KT :Biết các trường hợp bằng nhau của hai tam giác

1

1,5
1

1,5

KN :Vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau

2
2,0

1
1
5
3,5

4
3,5
11
10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO EAKAR
TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2012-2013
Môn :Toán 7
Thời gian:90 phút(không kể thời gian chép đề)

I/ Trắc nghiệm.
Chọn đáp án đúng nhất ghi vào bài làm
Câu 1: Kết quả phép tính (-5)2 .(-5)3 =
A/ (-5)5 B/ (-5)6 C/ 255 D/ (-25)6
Câu 2 : Cho hàm số y = f(x) = .Kết quả nào sau đây đúng
A/ f(2) = -6; B/ f(-3) = 4; C/ f(-3) = -4; D/ f(5) = 2,5
Câu 3 : Nếu a b và c b thì
A/ a c B/ a // c C/ a // b D/ a = c
II/ Tự luận.
Câu 1 :Thực hiện phép tính
a/ 12.(- )2 ; b/
Câu 2 : Tìm x biết
a/ x + ; b/
Câu 3 : Tam giác ABC có số đo các góc A,B,C tỉ lệ với 2;3;4. Hãy tính số đo các góc của tam giác ABC.
Câu 4 : Cho góc xOy khác góc bẹt.Trên tia Ox lấy điểm A,trên tia Oy lấy điểm B.Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng OB,trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD=CA .Chứng minh rằng
a/ COA = ∆CBD
b/ OA // BD
Câu 5 :Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C = 5.(x-2)2 + 1.
-Hết-

ĐÁP ÁN

I/Trắc nghiệm.
Mỗi câu đúng 1đ
Câu 1. Chọn a/ (-5)5 ; Câu 2.Chọn c/ f(-3) = -4 ; Câu 3. Chọn b/ a // c.
II/ Tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.