ĐỀ KTHK II + BÀI GIẢI LỚP 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ KTHK II + BÀI GIẢI LỚP 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học : 2010-2011
Môn : TOÁN Lớp : 6
Thời gian : 90 phút

Bài 1 : Thực hiện các phép tính
a) + .
b) 12 : +
c) – . 7
Bài 2 : Tính :
a) A = 4 – [ 1 + 3 ]
b) B = 7 – 5 + 4

Bài 3 : Tìm x biết :
x – =
2( x + 1) = 16
c) = .
Bài 4 : Trên đĩa có 30 quả cam. Ân ăn 30% số cam . sau đó ăn số cam còn lại trên đĩa. Hỏi bây giờ còn lại bao nhiêu quả cam ?

Bài 5 : Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho góc
xÔt = 300, góc xÔy = 600
a) Tia Ot có nằm ở giữa hai tia Ox và Oy không ?
b) So sánh góc tÔy và góc xÔt.
Tia Ot có là tia phân giác của góc xÔy không ? vì sao ?

BÀI GIẢI

Bài 1
a) + .
= +
= +
=

12 : +
= 12. +
= 8 +
=
= = 9
c) – . 7
= –
= –
= =

Bài 2 : a) A = 4 – [ 1 + 3 ]
= 4 + – [ 1+ + 3 + ]
= 4 + – 1 – – 3 –
=
=
= = 1

b) B = 7 – 5 + 4

= 7 + – 5 + + 4 +
= 7 – 5 + 4 + – +
= 6 +
= 6 + = 6

Bài 3 :
x – =
x = +
x =
x =

2( x + 1) = 16
2( x + 1) = 24
x + 1 = 4
x = 4 – 1
x = 3

c) = .
=
=
x . 21 = -8 . 42
x =
x = -16

Bài 4 :
Số quả cam Ân ăn là :
30 . 30 : 100 = 9 ( quả )
Số quả cam còn lại sau khi Ân ăn là :
30 – 9 = 21 ( quả )
Số quả cam Nga ăn là :
21 . 5 : 7 = 15 ( quả)
Số quả cam còn lại trên đĩa là :
30 – ( 9 + 15 ) = 6 ( quả )
Vậy trên đĩa còn 6 quả cam.

Bài 5 :
y t

300 x
O

a) Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có:
xOt < xOy ( 300 < 600 )
Vậy tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy
Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy ta có :
yOt + xOy = xOy

tOy = xOy – xOt
= 600 – 300
Vậy yOy = 300

Mà xOt = 300 ( giả thiết )

Suy ra xOy = xOt = 300
c) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy và
xOt = yOy = 300 ( chứng minh trên)
vậy tia Ot là tia phân giác của xOy

Nguyễn Đào Trung

Xin chào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.