DE KTHH9 CHUONG 3 SO 3 DA MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE KTHH9 CHUONG 3 SO 3 DA MT, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 57: KIỂM TRA CHƯƠNG III – HÌNH HỌC
Năm học: 2012 – 2013

Điểm
Trường THCS Trần Quốc Toản
Lớp: 9
Họ và tên HS : ————————————–
Lời phê :

ĐỀ:
Bài 1: (1 điểm) Hãy nêu tên mỗi góc trong các hình dưới đây.

Bài 2: (1 điểm) Cho là góc ở tâm của đường tròn (O;R). Tính Số đo cung AB (cung nhỏ và cung lớn)
Bài 3: (1 điểm) Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn (O;R) có Â = 800 ; .
Tính ;
Bài 4 : (7điểm) Cho đường tròn (O ;R) và một dây AB , trên tia BA lấy điểm C sao cho C nằm ngoài đường tròn . Từ điểm chính giữa P của cung lớn AB kẻ đường kính PQ của đường tròn cắt dây AB tại D. Tia CP cắt đường tròn tại I. Các dây AB và QI cắt nhau tại K.
a) Chứng minh tứ giác PDKI nội tiếp .
b) Chứng minh IQ là tia phân giác của góc AIB .
c) Cho biết R = 5cm , . Tính độ dài của cung AQB .
d) Chứng minh CK.CD = CA.CB .
Bài làm:

Tiết:57 KIỂM TRA CHƯƠNG III – MÔN: HÌNH HỌC 9
ĐÁP ÁN
Bài:
Nội dung:
Điểm:

1
Hình A: Góc ở tâm.
Hình B: Góc nội tiếp.
Hình C: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
Hình D: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.
Hình E: Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.
0,25
0,25
0,25

0,25

HD chấm: Đúng 1 góc: 0,25đ; 2 góc: 0,5đ; 3-4 góc: 0,75đ; 5 góc: 1,0đ

2
* sđ

3
Tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn (O;R) Â + = 1800
= 1800 – 800 = 1000
0,25
0.25

Tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn (O;R) + = 1800
= 1800 – 750 = 1050
0,25
0.25

4
a) Chứng minh: Tứ giác PDKI nội tiếp: (1,5đ)
Ta có: P là điểm chính giữa của cung lớn AB (gt)
Nên PQ AB.
Mặt khác: (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn )
Suy ra : Tứ giác PDKI nội tiếp (đpcm)

0,5
0,5

0,5

b) Chứng minh: IQ là tia phân giác của góc AIB : (1,5đ)
Do PQ AB (cmt)
IQ là tia phân giác của góc AIB (đpcm)

0,75

0,75

c) Tính : (1,5đ)

=

0,75

0,75

d) Chứng minh: CK.CD = CA.CB : (1,5đ)

Suy ra : CK.CD = CA.CB (đpcm)

0,5
0,5
0,5

(Vẽ hình , ghi GT – KL đúng 1 điểm )
1,0

Học sinh làm cách khác nếu đúng cho điểm tối đa phần đó.

Trường THCS Trần Quốc Toản

Tiết:57 KIỂM TRA CHƯƠNG III
MÔN: HÌNH HỌC 9
THỜI GIAN: 45’

Ma trận đề:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng

1. Góc với đường tròn
– Nhận biết mối liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.