DE KTHH9 CHUONG 3 SO 2 DA MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về DE KTHH9 CHUONG 3 SO 2 DA MT, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Trần Quốc Toản

Tiết:57 KIỂM TRA CHƯƠNG III
MÔN: HÌNH HỌC 9
THỜI GIAN: 45’

Ma trận đề:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

– Các loại góc trong đường tròn.
– Số đo cung, liên hệ giữa cung và dây.
– Nhận biết được các loại góc trong đường tròn
– Biết vẽ hình theo yêu cầu, biết so sánh hai góc cùng chắn một cung.
– Biết mối liên hệ giữa cung và dây để so sánh các cung trong một đường tròn.

số câu:
số điểm
tỉ lệ %
1
1
10%
1
1
10%
1
1
10%

3 câu
3
30%

Độ dài đường tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Tính được độ dài, diện tích …

số câu:
số điểm
tỉ lệ %

1
3
30%

1
3
30%

Góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp, tia phân giác của góc, tam giác đồng dạng

Chứng minh được tứ giác nội tiếp, tia phân giác của một góc
Chứng minh được hai tam giác đồng dạng.

số câu:
số điểm
tỉ lệ %

2
3
30%
1
1
10%
3
4
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2
20%
5
8
80%
7
10
100%

Tiết 57: KIỂM TRA CHƯƠNG III – HÌNH HỌC
Năm học: 2012 – 2013

Điểm
Trường THCS Trần Quốc Toản
Lớp: 9
Họ và tên HS : ————————————–
Lời phê :

ĐỀ:
Bài 1: (1 điểm). Hãy nêu tên mỗi góc trong các hình dưới đây.

Bài 2: (2 điểm). Cho hình vẽ:
Trong đó cung AmB có số đo 600. Hãy:
a. Vẽ góc ở tâm chắn cung AmB. Tính .
b. Vẽ góc nội tiếp đỉnh C chắn cung AmB. So sánh số đo và .
Bài 3: (3điểm) Chân một đống cát đổ trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi là 12m. hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên AC lấy điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S. Chứng minh rằng:
ABCD là tứ giác nội tiếp.
CA là tia phân giác của .
Tam giác SMC đồng dạng với tam giác ABC.
Bài làm:

Tiết:57 KIỂM TRA CHƯƠNG III – MÔN: HÌNH HỌC 9
ĐÁP ÁN

Bài
Nội dung
điểm

1
Hình a: Góc ở tâm. Hình b: Góc nội tiếp.
Hình c: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
Hình d: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.
Hình e: Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.
0,25
0,25
0,25
0,25

2
a. = 600.
b. = 2..
1,0
1,0

3
C=12m
S = ?
Chu vi hình tròn là: C = 2(R
=>R = ==
Diện tích hình tròn là:
S= (R2 = ( = ( 11,5(m2)
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

4

0,5

Chứng minh: ABCD là tứ giác nội tiếp
Có (gt)
(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
Hai đỉnh A, D cùng nhìn cạnh BC một góc 900.
Vậy ABCD là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính BC.

0,5

0,5
0,5

b) Chứng minh: CA là tia phân giác
Có (Hai góc nội tiếp cùng chắn cung AB)
(Hai góc nội tiếp cùng chắn cung SM)
Suy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.