Đề Kt45 chương Thống Kê – Đơn giản nhưng hay – DC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề Kt45 chương Thống Kê – Đơn giản nhưng hay – DC, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường: THCS TT PHÚ HÒA
Lớp : . . . . . . . . . .
Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT KHỐI 7 LẦN 4
Môn : Toán (ĐS)
Năm học : 2009 – 2010

Điểm
Lời phê

I. TRẮC NGHIỆM: (3.0 đ)Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Điểm thi học kì của 20 học sinh lớp 7A được cho bởi bảng sau:
6
7
4
8
9
7
10
4
9
8

6
9
5
8
9
7
10
9
7
8

Dùng các số liệu trên để trả lời các câu hỏi sau đây:
1) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?
A) 20 học sinh của lớp 7A
B) Số học sinh của lớp 7A
C) Số học sinh và số điểm thi của lớp 7A
D) Điểm thi của mỗi học sinh lớp 7A
2) Số các giá trị của dấu hiệu:
A) 7 B) 10 C) 20 D) 25
3) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu:
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8
4) Tần số của học sinh có điểm 7 là:
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
5) Mốt của dấu hiệu là:
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
6) Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là:
A) 7 B) 10 C) 20 D) 25
II. TỰ LUẬN: (7.0 đ)
Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
10
8

5
7
8
10
9
8
10
7
10
8

9
8
9
9
9
10
5
5
9
9

Dấu hiệu ở đây là gì? ( 1 điểm)

Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu (3,5 điểm)

Từ bảng tần số hãy rút t ra nhận xét ( số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu) (1 điểm)

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng? (1,5 điểm)

Hỏi và đáp