De KT Trac nghiem HH 8.17 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về De KT Trac nghiem HH 8.17, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và Tên:…………………………………………………….Đề số 17:
Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Hình học lớp 8 năm học 2009-2010
Diện tích hình thoi
Điểm
Lời phê của thầy giáo

Câu 1 (41) Chọn câu trả lời đúng
Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài 12cm, 16cm. Độ dài cạnh hình thoi là:
a/5cm b/20cm c/cm d/10cm
Câu 2 (42) Chọn câu trả lời đúng
Hình thoi MNPQ và hình vuông RSKT có cùng chu vi là 4a. Ta có:
a/SMNPQ = SRSKT b/ SMNPQ > SRSKT
c/SMNPQ < SRSKT d/ SMNPQ = 2SRSKT
Câu 3 (43) Chọn câu trả lời đúng
Cho hình thang cân ABCD (AB//CD) có E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB. BC, CD, DA. và có EG = 3cm, FH = 5cm thế thì:
a/SABCD = 15cm2 b/SABCD = 30cm2
c/SABCD = 7,5cm2 d/SABCD = 8cm2
Câu 4 (44) Cho hình thoi ABCD. M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA và có EG = 3cm, FH = 5cm thế thì
Kết quả nào sau đây là đúng B
a/SMNPQ = SABCD M N
b/ SMNPQ = SABCD A C
c/ SMNPQ = SABCD Q P
d/Cả a, b, c đều sai
D
Câu 5 (45) Cho hình vuông và hình thoi có cạnh bằng nhau. So sánh diện tích của hình thoi với diện tích của hình vuông

a/Shìnhvuông < Shinhthoi
b/Shìnhvuông = Shinhthoi
c/Shìnhvuông > Shinhthoi
d/Cả a, b, c đều sai

Câu 6 (46) Hai đường chéo của hình thoi có độ dài là 16cm và 12cm. Thế thì diện tích (cm2) của hình thoi là:
a/24 b/48 c/96 d/192
Câu 7 (47) Hai đường chéo của hình thoi có độ dài là 16cm và 24cm. Thế thì độ dài cạnh (cm) của hình thoi là:
a/ b/ c/ d/14
Câu 8 (48) Cho hình thoi ABCD, biết AB = 5cm, AI = 3cm (I là giao điểm hai đường chéo). Diện tích của hình thoi ABCD là:
a/6 b/12 c/18 d/24
Câu 9 (49) Diện tích hình thoi (tính bằng cm2) có cạnh dài 6,2cm và một trong các góc của nó có số đo bằng 300 là:
a/9,61 b/19,22 c/28,83 d/38,44
Câu 10 (50) Chọn câu trả lời đúng.
Cho hình thoi ABCD có O là giao điểm của AC và BD. OA = 5cm, OB = 3cm, SABCD là:
a/ SABCD = 15cm2 b/ SABCD = 60cm2
c/ SABCD = 30cm2 d/ SABCD = 16cm2

Hỏi và đáp