De KT Trac nghiem HH 8.14 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De KT Trac nghiem HH 8.14, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và Tên:…………………………………………………….Đề số 14:
Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Hình học lớp 8 năm học 2009-2010
Diện tích hình chữ nhật
Điểm
Lời phê của thầy giáo

Câu 1 (11) M,N,P,Q là 4 trung điểm của 4 cạnh của một hình vuông:
a/SMNPQ = b/ SMNPQ =
c/ SMNPQ = d/SMNPQ =

Câu 2 (12) Trong hình bên AB và BC là Mọi cạnh liên tiếp của hình vuông ABCD, M là trung điểm của AB; N là trung điểm của BC, AN và CN cắt nhau tại O. Tỷ số diện tích của tứ giác AOCD và diện tích ABCD bằng:
a/ D C
b/ N
c/ O
d/ A M B
Câu 3: (13) Trong hình chữ nhật ABCD, góc C được chia thành 3 phần bằng nhau bởi CF và CE, trong đó E trên đoạn AB, F trên đoạn AD và AE = 6, CF = 2. Số nào dưới đây gần nhất với diện tichí hình chữ nhật ABCD ?
a/110 D C
b/120
c/130
d/150 F
2 6
A E B

Câu 4 (14) Một lá cờ hình vuông có dấu chữ thập màu đỏ với ô màu xanh ở tâm trên một nề đỏ như hình vẽ. (Chữ thập đối xứng qua đường chéo của hình vuông). Biết diện tích dấu chữ thập (kể cả phần đỏ và xanh) chiếm 36% diện tích lá cờ, thế thì diện tích phần màu xanh chiếm bao nhiêu % diện tích lá cờ?

a/0,5 đỏ đỏ
b/1
c/2 xanh
d/3
đỏ đỏ

Câu 5 (15) Diện tích của một hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu chiều dài tăng 3 lần, chiều rộng giảm 3 lần:
a/Diện tích không đổi
b/Diện tích tăng lên 3 lần
c/Diện tích giảm đi 3 lần
d/Cả a, b, c đều sai
Câu 6 (16) Diện tích của một hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu chiều dài tăng 3 lần, chiều rộng tăng 3 lần:
a/Diện tích tăng lên 3 lần
b/Diện tích tăng lên 6 lần
c/Diện tích tăng lên 9 lần
d/Cả a, b, c đều sai
Câu 7 (17) Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu chiều dài giảm đi lần, chiều rộng giảm đi lần,:
a/Diện tích giảm đi lần
b/Diện tích giảm đi lần
c/Diện tích giảm đi lần
d/Cả a, b, c đều sai

Câu 8 (18) Chọn câu trả lời đúng
Cho  ABC vuông tại A. Gọi diện tích của các hình vuông dựng trên các cạnh AB, AC, BC lần lượt là S1; S2; S3. Ta chứng minh được:
a/ S1= S2 + S3 b/ S1= S1 + S3
c/ S3 > S1 + S2 c/ S3 = S1 + S2

Câu 9 (19) Chọn câu trả lời đúng
Một hình chữ nhật nếu chiều dài giảm 20%, chiều rộng tăng 20% thì diện tích giảm đi 5 m2. Diện tích hình chữ nhật đó là:
a/180m2 b/125m2 c/250m2 d/120m2

Câu 10 (20) Chọn câu trả lời đúng
Cho (ABC vuông tại A, có , AC = 1cm. Diện tích (ABC là:
a/1cm2 b/cm2 c/cm2 d/cm2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.