Đề KT Toán 8 HK1 năm 2011 – 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề KT Toán 8 HK1 năm 2011 – 2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM 2011 – 2012
MÔN TOÁN 8
Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (1,5 điểm).
Thực hiện phép tính:
a) (x + 2) (x2 – 2x + 4) – (x3 + 2)
b)
Câu 2 (1,5 điểm).
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)
b) 3(x + 3) – x2 + 9
Câu 3 (2,5 điểm).
Cho biểu thức:
A= với
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm x, để A = 2.
Câu 4 (3,5 điểm).
Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D,E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.
a) Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật.
b) Gọi A là trung điểm của HP, chứng minh tam giác DEA vuông.
c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để DE=2EA.
Câu 5 (1 điểm).
Cho x < y < 0 và . Tính giá trị của biểu thức

——– Hết ——–

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Câu
Đáp án

Câu 1 (1,5đ)
a) 0,75điểm

a, (x+2) (x2–2x+4) – (x3+2) = x3+8-(x3+2) = x3+8-x3-2 = 6

b) 0,75điểm

=x – 2 + 3x -1 = 4x-3

Câu 2: (1,5đ)
a) 0,5điểm

= 5xy(x-2y)

b) 1điểm

3(x + 3) – x2 + 9 = 3(x +3) – (x2-9) = 3(x +3)-(x +3)(x -3) = (x +3)(3-(x-3)) = (x+3)(6-x)

Câu 3 (2,5đ)
a) 1điểm : A = = 2×2 + 3 với

b) 1,5 điểm

A = 2 2×2 +3x = 2 2×2 + 3x – 2 = 0 2×2 – x + 4x – 2 = 0 (x+2)(2x-1)=0 x , x=-2. Đối chiếu điều kiện =>x = -2 thì A = 2

Câu 4 (3,5đ)

1điểm Chứng minh được hình chữ nhật
1điểm
-MDHE là hình chữ nhật nên hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Gọi O là giao điểm của MH và DE. Ta có : OH = OE.=>góc H1= góc E1
-Tam giác EHP vuông tại E có A là trung điểm PH suy ra: AE= AH.
=>góc H2= góc E2
=>góc AEO và AHO bằng nhau mà góc AHO= 900. Từ đó góc AEO = 900 . Hay tam giác DEA vuông tại E.
Hình vẽ đúng

1điểm
DE=2EA OE=EA tam giác OEA vuông cân
( góc EOA =450( góc HEO =900( MDHE là hình vuông
(MH là phân giác của góc M mà MH là đường cao theo đề bài. Nên tam giác MNP vuông cân tại M.

Câu 5 (1đ)

Từ
Suy ra
Do x < y < 0 nên x – y 0 . Vậy A =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.