Đề KT Toán 8 Đại số chương II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề KT Toán 8 Đại số chương II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1) Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức đại số:
A. B. C. D.
2) Kết quả rút gọn phân thức là:
A. B. C. D.
3) Mẫu thức chung của các phân thức là:
A. B. C. D. 35
4) Phân thức nào sau đây không phải là phân thức đối của phân thức :
A. B. C. D.
5) Thực hiện phép tính ta được kết quả là:
A. 0 B. C. D. 1
6) Thương của phép chia là:
A. B. C. D.
II. Trắc nghiệm Tự luận: (7 điểm)
Câu 1 (1,5đ). Thực hiện các phép tính:
a) b)

Câu 2 (1,5đ). Biến đổi biểu thức sau thành một phân thức:
a, b,
Câu 3 (3đ). Cho biểu thức : A =
a . Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức A xác định .
b . Rút gọn biểu thức A .
c . Tìm giá trị của x để giá trị của A = 2 .
Câu 4 (1đ). Tính:
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
D
B
C
A
D
A

2. a,
b,

3. a, ĐKXĐ : ;
b, A = =
c, A=2 ( =2 (
4.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

1

1

1
1

1

0,25

0,5

0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.