DE KT TOAN 8 CO MA TRAN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về DE KT TOAN 8 CO MA TRAN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra học kì I
Môn:Toán 8 Thời gian: 90`
Tiết 39-40 Tuần thực hiện: 18
I. Thiết lập ma trận
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Phép nhân và phép chia đa thức
1

0,25
1

0,5
1

0,25
1

1

1

1
5

3

2. Phân thức đại số

1

1
2

0,5

1

1
4

2,5

3. Tứ giác
1

0,25
1

1,5
1

0,5

1

0,75
4

3

4. Đa giác và diên tích đa giác

1

1,25
1

0,25

2

1,5

Tổng
5

3,5
6

3,5
4

3
15

10

II. Biên soạn câu hỏi

THCS Đa lộc Kiểm tra học kì I
Họ và tên ……………………….. Môn:Toán 8 Thời gian: 90`
Lớp : ………..
Điểm
Nhận xét của giáo viên

Đề bài:
Phần I. Trắc nghiệm ()
Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng
Câu 1: Kết quả của phép nhân 3x2y.(2x3y2 – 5xy) là :
A. 6x5y3- 15x2y 
B. 6x5y3- 15x2y4 
C. 6x5y3- 15x2y3 
D. 6x5y3- 15x3y2

Câu 2: Kết quả của phép chia 24x4y3z : 8x2y3 là:
A. 3x2y B. 3x2z C. 3x2yz D. 3xz
Câu 3: Kết quả của phép tính bằng :
A.
B.
C.
D.

Câu 4 Kết quả rút gọn của phân thức là:
A. B. C. D. Một kết quả khác
Câu 5: Tứ giác MNPQ có , số đo bằng:
A. 500
B. 600
C. 900
D. 1000

Câu 6 Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 3cm, BC = 5cm. Diện tích của tam giác ABC bằng:
A. 6 cm2
B. 10 cm2
C. 12 cm2
D. 15 cm2

Câu 7 Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được kết luận đúng:

A

B

a) Tứ giác có hai cạnh đối song song, hai cạnh đối kia bằng nhau và không song song
a –
1) là hình bình hành

b) Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai góc đối bằng 900
b –
2) là hình thang cân

3) là hình chữ nhật

Phần II- Tự luận (8 đ)
Câu 8: (0,5 đ) Thực hiện phép nhân
Cau 9(1 đ) Thực hiện phép chia
Câu 10(1 đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử.
Câu 11(2 đ) : Cho biểu thức
a) Tìm điêu kiện của x để P xác định ?
b) Rút gọn biểu thức P ?
Câu 12 (3,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A , M là trung điểm của BC .
Kẻ ME // AB .(EAC) ,

Hỏi và đáp