DE KT TOAN 8 CO MA TRAN MOI NHAT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE KT TOAN 8 CO MA TRAN MOI NHAT, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra chương I
Môn : Đại số 8
TIẾT PPCT:21

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Nhân đa thức

Thực hiện được phép nhân đơn thức với đa thức và đa thức với đa thức
Vận dụng phép nhân đa thức để rút gọn biểu thức, giải bài toán tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2,0
20%
1
1,0
10%

3
3,0 điểm
30%

2. Hằng đẳng thức đáng nhớ

Dùng các hằng đẳng thức khai triển, rút gọn được các biểu thức dạng đơn giản
Sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để giải một số bài tập về tìm GTLN, GTNN

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,5
15%
1
1,0
10%
2
2,5 điểm
25%

3. Phân tích đa thức thành nhân tử
Biết thế nào là phân tích một đa thức thành nhân tử

Phân tích được đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp cơ bản trong trường hợp cụ thể không quá phức tạp

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

2
3,0
30%

3
3,5 điểm
35%

4. Chia đa thức

Thực hiện được phép chia đa thức một biến đã sắp xếp

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,0
10%

1
1,0 điểm
10%

Tổng số câu
Tổng số điểm%
1
0,5 điểm
5%
3
3,0 điểm
30%
5
6,5 điểm
65%
9
10 điểm
100%

Trường THCS Châu Lý
Họ và tên : ……………………………
Lớp : 8…
Kiểm tra chương I
Môn : Đại số 8 (PPCT: 21)
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)
(ĐỀ SỐ I)

Điểm
Lời phê của thầy giáo, cô giáo

Đề ra:
Bài 1. (0,5 điểm) Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử ?
Bài 2. (3,0 điểm) Thực hiện phép tính :
a) 2xy(x2+ xy – 3y2) b) (x + 2)(3×2 – 4x)
c) (x2 + 5x + 6) : (x + 2)
Bài 3. (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau :
A = (x – 3)2 – (x – 5)(x + 5)
Bài 4. (1,0 điểm) Tìm x, biết :
x (x2 – 9) = 0
Bài 5. (3,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) x2 – 6xy + 9y2 b) x2 + x
Bài 6. (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau :
M = x2 – 4x + 5
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẨN CHẤM

Bài
Đáp án
Điểm

1
Phân tích đa thức thành nhân tử (thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của Mọi đa thức.
0,5đ

2a
2xy(x2+ xy – 3y2)
= 2xy. x2 + 2xy . xy – 2xy. 3y2
= 2x3y + 2x2y2 – 6xy3

0,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.