DE KT TOÁN 7_HK I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE KT TOÁN 7_HK I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường TH,THCS&THPT Lê Quý Đôn-Tân Phú
Họ và tên:……………………… BÀI KIỂM TRA
Lớp:…….. Môn: ĐẠI SỐ 7
Thời gian: 45’ ( Đề 1)
Điểm

Lời phê của giáo viên

I- TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Kết quả của phép tính: là:
A)
B)
C)
D)

Câu 2: Giá trị của x trong tỉ lệ thức: là:
A)
B)
C)
D)

Câu 3: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
A) B) C) D)

Câu 4: Kết quả của phép tính: 22.23 là:
A) B) C) D)

Câu 5: Số 9,5326 được làm tròn tới số thập phân thứ nhất là:
A) 9,533 B) 9,6 C) 9,5 D) 10
Câu 6: Nếu thì x bằng
A) 36 B) 3 C) 12 D) 36

II. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1: Tính: (2 điểm)
a) 3,5 + 4,2 + + (4,2) + (3,5) b)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Tìm x biết : (3 điểm)
a/ b/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: (2 điểm)
Ba chi đội 7A, 7B, 7C tham gia làm kế hoạch nhỏ thu nhặt giấy vụn tổng cộng được 240kg giấy vụn. Tính số giấy mỗi chi đội thu được, biết rằng số giấy mỗi chi đội thu được tỉ lệ với 7; 8; 9.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hỏi và đáp