DE KT TOAN 7 HKI (Ha Noi) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về DE KT TOAN 7 HKI (Ha Noi), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7
NĂM HỌC 2012 – 2013
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn câu trả lời đúng (3đ)
Câu 1. Kết quả của phép tính là
A. B. C. D. – 1
Câu 2. Kết quả của phép tính là
A. B. C. D.
Câu 3 . Từ tỉ lệ thức có thể suy ra được tỉ lệ thức nào ?
A. B. C. D.
Câu 4 . Hai đường thẳng song song là
A. Hai đường thẳng không cắt nhau C. Hai đường thẳng không có điểm chung
B. Hai đường thẳng phân biệt D. Hai đường thẳng không vuông góc với nhau
Câu 5 . Cho ba đường thẳng a , b , c . Nếu , b // c thì
A . a c B . a // c C. a // b D.
Câu 6. Trong một tam giác vuông , kết luận nào không đúng:
A. Tổng hai góc nhọn bằng 900 C. Hai góc nhọn bù nhau
B. Hai góc nhọn phụ nhau D. Tổng hai góc nhọn bằng nửa tổng
ba góc của của tam giác .
II. TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1 (1,5 đ) Thực hiện phép tính :
a, b, c,
Bài 2 ( 1,5 đ) Số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 4 , 5 , 6. Biết tổng số cây của ba lớp là 75 cây. Tính số cây mà mỗi lớp trồng được ?
Bài 3 (3,0 đ) Cho tam giác OAB có OA = OB . M là trung điểm của AB .
a) Chứng minh
b) Chứng minh
c) Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB không chứa điểm O , lấy điểm
D sao cho DA = DB . Chứng minh ba điểm O , M , D thẳng hàng .
Bài 4 (1,0 đ) Tìm x và y biết :
a) b) (x – 5)2 + | y2 – 4| = 0
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI MÔN TOÁN 7 – HỌC KỲ I
Năm học 2012-2013
A . Phần trắc nghiệm : ( 3,0 điểm )

1
2
3
4
5
6

B
D
D
C
A
C

Mỗi câu trắc nghiệm đúng : 0,5 điểm
B . Phần tự luận : ( 7,0 điểm )
Bài 1 ( 1,5 điểm ) Thực hiện phép tính : (1,5 đ)
a) = = = ( 0,5 đ)
b, ( 0,5 đ)
c, ( 0,5 đ)
Bài 2 ( 1,5 điểm ) . Gọi x , y , z lần lượt là số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C (0,25 đ)
Vì x , y , z tỉ lệ với 4 ,5 , 6 và x + y + z = 75 (0.25 đ)
Suy ra và x + y + z = 75 (0,25 đ) .
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có :
(0,25 đ)
Suy ra x = 20 , y = 25 , z = 30 (0,25 đ) .
Kết luận (0, 25 đ)
Bài 3 ( 3, 0 đ) Hình vẽ phục vụ cho câu a , câu b : ( 0 , 25 đ )
Hình vẽ phục vụ cho câu c : ( 0,. 25 đ)

Câu a) : ( 1,0 đ) Xét tam giác : có
OA = OB ( giả thiết )
OM cạnh chung
MB = MA ( do M là trung điểm của AB )
Suy ra ( c-c-c )
( Mỗi ý trên là 0,25 điểm )
Câu b) : ( 0 , 75 đ) Theo câu a ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.