Đề KT Toán 6+7+8+9 HK1 năm 2011 – 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề KT Toán 6+7+8+9 HK1 năm 2011 – 2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn: Toán 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể phát đề)
A. LÝ THUYẾT ( 2 điểm )
Học sinh chọn một trong hai đề sau để làm:
Đề 1:
1. Nêu tính chất của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)
2. Áp dụng: Với giá trị nào của m thì hàm số y = (2 – m).x – 1 nghịch biến trong R.
Đề 2:
1. Phát biểu định lý về tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau.
2. Áp dụng : Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O; R) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC ( B, C thuộc (O)). Chứng minh rằng AO BC
B. BÀI TOÁN ( 8 điểm )
Bài 1 : (1 điểm) Thực hiện phép tính:
Bài 2 : (2 điểm) Cho biểu thức : A = với x >0 và x ( 1
a) Rút gọn biểu thức A
b) Tìm giá trị của x để A = 1
c) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.
Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số
a) Vẽ đồ thị (D) của hàm số đã cho và tính góc tạo bởi đồ thị hàm số và trục Ox (làm tròn đến phút )
b) Viết phương trình đường thẳng (D’): y = ax + b biết đồ thị của nó song song với đường thẳng (D) và đi qua điểm M(-2; 3) .
Bài 4: (3 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Đường tròn tâm E đường kính BH cắt cạnh AB ở M và đường tròn tâm I đường kính CH cắt cạnh AC ở N.
Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật.
Cho biết: AB = 6cm, AC = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng MN.
Chứng minh rằng MN là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (E) và (I).

Bài 5: (0,5 điểm)
Chứng minh rằng với mọi số n nguyên dương, ta có:
S = <

DẪN CHẤM TOÁN 9
A. LÝ THUYẾT ( 2 điểm )
Đề 1:
1. Tính chất: ( tr 47 SGK Toán 9 tập 1 ) (1điểm)
2. Áp dụng:
– Lập luận được : Hàm số y = (2 – m).x – 1 nghịch biến trong R khi a = 2 – m < 0 (0,5điểm)
– Tìm đúng m >2 (0,5điểm)
Đề 2:
1. Phát biểu định lý ( tr 114 SGK Toán 9 tập 1 ) (1điểm)
2. Áp dụng : – Hình vẽ đúng (0,25điểm)
– Chứng minh AO BC (0,75điểm)
B. BÀI TOÁN ( 8 điểm )
Bài 1: (1 điểm) Thực hiện phép tính

= (0,25 điểm)
= (0,25 điểm)
= (1 + 2 – 3+ (9 + 6 (0,25 điểm) = 15 (0,25 điểm)
Bài 2 : (2 điểm) Cho biểu thức : A = với x >0 và x ( 1
a) (1đ) Rút gọn A = với x >0 và x ( 1
A = (0,25 điểm)
A = (0,25 điểm)
A = (0,25 điểm)
A = (0,25 điểm)
b) (0,5đ) Với x >0 và x ( 1, ta có:
A = 1 (0,25 điểm)
( Thỏa mãn ĐK) (0,25 điểm)

c) (0,5đ) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.
– Lập luận được: Với x >0 và x ( 1, A có giá trị nguyên khi + 1 là ước của 4. (0,25 điểm)
– Lập luận và tính đúng x = 9

Hỏi và đáp