de kt toan 6 c1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de kt toan 6 c1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Sơn công Bài Kiểm tra 1tiết
Lớp 6A Môn :Số học
Họ tên(Ngày kiểm tra 30/9/2011 )

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

I. Phần trắc nghiệm ( 3 điểm )
Khoanh tròn trước mỗi chữ cái trước câu trả lời đúng
1. Cho tập hợp M = 0; 2; 4; 6 .Cách viết nào sau đây đúng ?
A. 2 M
B. 5 M
C. 2;4 M
D. 6 M

2. Điền vào ô trống để được ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần : ………;112 ; ……. ?
3. Tập hợp A bao gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 10. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử ?
A 10 phần tử
B 11 phần tử
C 12 phần tử

4. Điền vào chỗ trống trong các câu sau ?
a) ( a+………….) + c = a + ( b+ c) b) a .( b +……………. ) = ab + a. c
c) Nếu a chia hết cho b thì phép chia a: b có số dư r là ………………………..?
d) Điều kiện để không thực hiện được phép trừ : a – b là ……………………………….?
5. Câu nào đúng ?
A 2.2.3 = 22 .3
B 42 . 43 = 46
C 56 : 53 = 5 2

II . Phần tự luận ( 7 điểm )
Bài 1: Cho hai tập hợp : A = x N / x = 9 và B = x N / x < 12
Viết lại hai tập hợp Avà B bằng cách liệt kê các phần tử
Bài 2: a) Điền vào chỗ trống ?

Số bị chia
100

Số chia
25
58
13

Thương

0
4

Số dư

4
0

b) Tìm x: ( x – 18 ) . 34 = 0 8 + x – 20 = 22
Bài 3: Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể )
a) ( 25 . 76 + 14 . 25 ) : 5 2 b) 38 + [40 – 2. ( 115 – 98 )]

Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.