Đề KT TN-TL Chương IV Đại 8 (Uni) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề KT TN-TL Chương IV Đại 8 (Uni), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Quý Đôn KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG IV
Lớp : 8A3 Môn : Đại số 8 ( Ngày 00 / 00 / 2000)
Họ, tên HS :……………………………………….. Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

A. Trả lời trắc nghiệm: (5 điểm) 403
(Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín đánh x vào một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.) 633
01. ; / = ~ 02. ; / = ~ 03. ; / = ~ 04. ; / = ~
05. ; / = ~ 06. ; / = ~ 07. ; / = ~ 08. ; / = ~
09. ; / = ~ 10. ; / = ~
A. Câu hỏi trắc nghiệm: (5 điểm)

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình: là:
A. B. C. D.
Câu 2. Với ba số a,b và c > 0, các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. Nếu a > b thì B. Nếu a > b thì C. Nếu a > b thì D. Nếu a > b thì
Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình: được kí hiệu là:
A. B. C. D.
Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình: được kí hiệu là:
A. B. C. D.
Câu 5. Tìm các số x thỏa mãn cả hai bất phương trình sau: và
A. B. C. D.
Câu 6. Giải bất phương trình: ta được tập nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 7. Hai bất phương trình được gọi là tương đương với nhau khi nào?
A. Chúng có cùng một tập nghiệm. B. Hợp của hai tập nghiệm khác
C. Giao của hai tập nghiệm bằng D. Giao của hai tập nghiệm khác
Câu 8. Tìm các số x thỏa mãn cả hai bất phương trình sau: và
A. B. C. D.
Câu 9. Với ba số a,b và c < 0, các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. Nếu a > b thì B. Nếu a > b thì
C. Nếu a > b thì D. Nếu a > b thì
Câu 10. Giải bất phương trình: ta được tập nghiệm là:
A. B. C. D.
C/ Tự luận:
Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) b)
c) d)

Trường THCS Lê Quý Đôn KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG IV
Lớp : 8A3 Môn : Đại số 8 ( Ngày 00 / 00 / 2000)
Họ, tên HS :……………………………………….. Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

A. Trả lời trắc nghiệm: (5 điểm) 394
(Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín đánh x vào một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.) 633
01. ; / = ~ 02. ; / = ~ 03. ; / = ~ 04. ; / = ~
05. ; / = ~ 06. ; / = ~ 07. ; / = ~ 08. ; / = ~
09. ; / = ~ 10. ; / = ~
A. Câu hỏi trắc nghiệm: (5 điểm)

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình: là:
A. B. C. D.
Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình: được kí hiệu là:
A. B. C. D.
Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình: được kí hiệu là:
A. B. C. D.
Câu 4. Với ba số a,b và c > 0, các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. Nếu a > b thì B. Nếu a > b thì C. Nếu a > b thì D. Nếu a > b thì

Hỏi và đáp