Đề kt tiết 93 số học 6 ( có ma trận mới ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kt tiết 93 số học 6 ( có ma trận mới ), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma trận đề kiểm tra số học 6 tiết 93
Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận

Tính chất cơ bản phân số ,rút gọn phân số
Hiểu nội dung tính chất cơ bản phân số

Biết áp dụng cách rút gọn 1 biểu thức

Số câu : 2
Số điểm :1,5
Tỉ lệ % : 15
1
0,5

1
1
2
1,5

So sánh phân số

Biết được định nghĩa hai phân số bằng nhau

Biết vận dụng quy đồng mẫu để
so sánh

Số câu : 2
Số điểm: 1
Tỉ lệ %: 10

1
0.5

1
0,5

2
1

Các phép tính về phân số

Biết cách cộng, trừ phân số

Biết áp dụng các tính chất cơ bản của phân số

Biết vận dụng các phép toán về phân số
Biết vận dụng phép trừ để giải toán

Số câu: 4
Số điểm : 6,5
Tỉ lệ %: 65

1
2

1
2

1
2

1
0,5

4
6,5

Hỗn số , số thập phân , %
Hiểu được hỗn số ,số thập phân , phân số TP là gì .

Số câu : 2
Số điểm : 1
Tỉ lệ %: 10
2
1

2
1

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
3,5
2
2,5
4
4
10
10

Đề kiểm tra tiết 93 số học 6

A/Trắc nghiệm ( 3 điểm )
1/ ; x là giá trị nào ?
a/ x = 15 b/ x = – 15 c/ x = -12 d/ x = 12
2/ Cặp phân số nào bằng nhau ?
a/ và b/ và c/ và d/ và
3/ Câu nào đúng ?
a/ b/ c/ d/
4/ Kết quả dãy tính sau : là :
a/ b/ c/ d/
5/ viết dưới dạng hỗn số là :
a/ b/ c/ d/
6/ Kết quả phép tính sau là :
a/ 0,06 b/ 0, 006 c/ 0,6 d/ 6

B/ Tự luận ( 7 điểm )
1/ (1đ)Rút gọn biểu thức sau :
2/(4đ) Thực hiện phép tính : a/ b/
3/(2đ) Một tấm bìa hình chữ nhật có chiểu rộngmét,diện tích tấm bìa là 2 mét vuông.Tính chu vi tấm bìa.

@@@@@@@@@@@@@

Đáp án + Biểu điểm
A/ Trắc nghiệm (Mỗi câu đúng 0,5 điểm)

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

b
c
a
d
c
a

B/ Tự luận
Bài 1(1đ ) : =

Bài 2 (4đ)
a/ = ( 1 đ) b/ =(0,5đ)
= ( 0,5đ) =
= 1 ( 0,5 đ) =
= (0,5đ)
=
= (0,5đ)
= (0,5đ)
Bài 3 (2đ) Chiều dài tấm bìa : 2 : = 2 . = = m ( 1đ)
Chu vi tấm bìa : ( + ). 2 = ( m = 6,6m (1,5đ)

@@@@@@@@@@@@@

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.